Duwtje open katholiciteit

Als kleine kerk willen we de kerken een duwtje in de goede richting geven, de open katholiciteit bevorderen. Open katholiciteit wil zeggen uitdrukking geven aan de verbondenheid met andere kerken en de wereld.

Mgr. Joris Vercammen geeft voor KIK-radio een toelichting op zijn boek ‘Oud- en nieuw-katholiek’. Hij laat zien hoe een relataief kleine kerk als de Oud-Katholieke Kerk een bijdrage kan leveren voor het geheel van de oecumene.

Hij geeft in het interview een beeld van zijn eigen achtergrond. Hij studeerde eerst pedagogiek, en nam later de theologie ter hand. Hij wilde priester worden, wat zijn ouders ‘enigszins verontrustte’. Hij trad toe tot de geestelijkheid in 1979, toen hij priester werd in de RK-Kerk. Hij vond in de RK-Kerk toch niet wat hij van de kerk verwachtte en kwam toen – 24 jaar geleden – bij de Oud-Katholieke Kerk. Hij ziet de Oud-Katholieken ook als een beweging binnen de kerken, bedoeld om katholiciteit in het algemeen te bevorderen. In 2000 is hij gekozen tot aartsbisschop, zoals in de oude kerk de bisschoppen werden gekozen. ‘We zijn niet Rooms-Katholiek, maar Nederlands-Katholiek’, typeert hij zijn kerk.

Vercammen schildert in zijn boek vijf ontwikkelpunten voor de kerk de komende tijd. Als eerste punt noemt hij ‘ontmoeting en geborgenheid’. Hij ziet de kerk als een open huis, waar mensen welkom zijn, ook in hun kwetsbaarheid. De kerk moet opkomen voor menswaardigheid, vindt Vercammen ook. ‘Geloven is applaudiseren voor wat goed en mooi is’. De kerk moet multireligieus verbinden. Wie het hele interview wil afluisteren kan naar www.radiokik.nl