Prikbord afschaffing slavernij

De taakgroep vanuit de Evangelische Broedergemeente en de Raad van Kerken verantwoordelijk voor de herdenking rond de afschaffing van de apartheid heeft besloten om een prikbord aan te leggen waarop de diverse activiteiten en de beschikbare materialen worden gemeld. Op die manier wil  men de  toegankelijkheid van één en ander bevorderen en het mogelijk maken voor plaatsen om inspiratie op te doen aan initiatieven die elders worden genomen. Hieronder volgt het prikbord van activiteiten en materialen voor zover nu bekend. Kerken en andere initiatiefnemers kunnen activiteiten doorgeven via rvk@raadvankerken.nl; zodat deze aan de lijst kunnen worden toegevoegd.

PRIKBORD VAN ACTIVITEITEN ROND AFSCHAFFING SLAVERNIJ

Activiteiten:
* Zondag1 juli 2012: Boekpresentatie EBG
* Augustus/september 2012: Cultureel programma EBG
* 17 september, Gidsnetwetwerk Pinsjesdagevent met Kathleen Ferrier.
* 19-21 oktober 2012: Conferentie over geschiedenis van slavernij en zending EBG
* Optie voorjaar 2013: Theologische conferentie over slavernij EA en Raad van Kerken
* Januari – juni 2013: Lezingen EBG diverse plaatsen
*1 juli 2013: Kerkelijke viering Amsterdam EBG i.s.m. Raad van Kerken

Teksten en materialen:
* Beschikbaar artikel over inzet Raad van Kerken over afschaffing slavernij. Klik hier.
* Beschikbaar artikel Christelijk Weekblad ‘Nederlandse rol slavernij’. Klik hier.
* Beschikbaar artikel ‘Muziek uiting van slavernij’ met youtube-fragmenten. Klik hier.
* Beschikbaar ‘kindervertelling slavernij’. Voor basisschool.
* Beschikbaar: ‘Mek den sabi’ (Vertel het hen toch), een uitgave van de stichting ‘Boete & Verzoening’. Uitermate geschikt voor leeftijd 10 – 13 jaar.
* Beschikbaar dvd’s slavernij van NTR. Klik hier.
* Beschikbaar bericht over poll op deze website. Klik hier.
* Beschikbaar: Tekst  ‘Slavernij en kerken in Suriname’ door Joop Vernooij (32 jaar  actief voor missie in Suriname). Klik hier.
* Beschikbaar: Paul Knevel & Sara Polak, ‘Meerstemmig verleden’. Persoonlijke verhalen over het slavernijverleden, Kit Publishers november 2011; 15 euro.
* Beschikbaar: suggesties voor maaltijden rond Keti Koti, vanuit de Protestantse Diaconie Amsterdam, i.s.m. Samen met de Oranjekerk en Mercedes Zandwijken. Deze herdenkingsmaaltijd bevat elementen van de Joodse sedermaaltijd, zie: http://www.mercedeszandwijken.nl/KKT-Handleiding-LR-def.pdf
* Verwacht vanaf1 juli 2012: Boek over slavernij met didactische suggesties
* Optie: verwacht september 2012: Gidsnetwerk Rotterdam mogelijk tijdschrift over slavernij.