Overzicht radio-programma’s

Vrijwilligers die kerkelijke programma’s maken en een website(-onderdeel) bijhouden kunnen een link doorsturen naar het bureau van de Raad van Kerken (www.raadvankerken.nl). Als er voldoende aanmeldingen zijn, krijgen de links een plaats op deze website.

De Amersfoortse omroep ‘Kerken in Keistad’ heeft om zo’n verwijzing gevraagd. De algemeen-secretaris van de Raad, Klaas van der Kamp, was onlangs te gast bij hen in de studio voor een opname. Daar kwam het onderwerp ter sprake. Het is bekend dat er op diverse plaatsen in Nederland op bijna professionele wijze radio wordt gemaakt met religieuze thema’s. Deze programma’s komen voor een vermelding in aanmelding. Doel is de bekendheid van de programma’s te stimuleren.

‘Kerk in Keistad’ verzorgt wekelijks een uurlang een verdieping van een religieus thema op de regionale zender De Golfbreker, frequentie 87,5 FM. De uitzending met de algemeen secretaris is te beluisteren via www.radiokik.nl en is (was) op de radio op zondag 12 december tussen 14.00 en 15.00 uur en maandag 15.00 uur en 16.00 uur.

De uitzending met Klaas van der Kamp geeft een soort evaluatie van het jaar 2010 en laat zien waar de oecumene op dit moment mee bezig is.

In de uitzending gaat het onder meer over de Nationale Synode die zaterdag 11 december is afgesloten. Op de vraag van het belang voor de Raad, zegt Van der Kamp: ‘Ik zie het als een mogelijk voorportaal voor de oecumene. Het is een aanvulling op wat er oecumenisch al is. Ds. Gerrit de Fijter vraagt mensen op persoonlijke titel. Daardoor is de drempel laag. Als dat goed uitpakt, zal een deel van de mensen zich mogelijk later wel georganiseerd willen aansluiten bij de Raad. De Raad werkt met instituten’.

Op de vraag of de oecumene leeft, zegt de algemeen secretaris dat het grondvlak oecumenischer denkt dan ooit. ‘Ieder beseft dat God veel breder werkt dan in de eigen kerk’. De oecumene bloeit met name aan protestantse kant en bij de evangelischen, meent Van der Kamp. De Raad en de Evangelische Alliantie werken aan een verder partnerschap. Meest kwetsbaar in de publieke opinie is de Rooms-Katholieke Kerk. ‘Je ziet een concentratie op de eigen identiteit. Dat hoeft niet in mindering te komen op de oecumene. Maar zo komt het wel vaak in de publiciteit’.

Ontwikkelingssamenwerking vormt een apart thema in het gesprek. De Raad van Kerken heeft recent een brief gestuurd aan staatssecretaris Knapen. ‘De overheid draait het beleid  180 graden om’, zegt Van der Kamp. Er wordt minder gebruik maken van deskundigheid bij organisaties, en meer gebruik maken van bedrijfsleven. Daar over heen komen de bezuinigen van 0,8 procent van het Bruto Nationaal Product naar 0,7 procent. En op de begroting van Ontwikkelingssamenwerking komen zaken die daar voorheen niet aanwezig waren, zoals het thema vredesoperaties. Van der Kamp wees op de gevaren. ‘Als bedrijfsleven wil je iets verkopen. Je hele redenering is gericht op de verkoop. Organisaties hebben dat niet en kunnen beter luisteren naar wat mensen nodig hebben. Ze beginnen bij mensen zelf en bij hun situatie’. De algemeen-secretaris wijst er op dat organisaties als ICCO rigoreus moeten bezuinigen tot wel 30 procent. ‘Als je straks 3 jaar verder bent kan je het niet terugdraaien, omdat je infrastructuur kapot hebt gemaakt’.

In de uitzending wordt verder gezegd dat het naïef kan zijn te menen dat het bedrijfsleven één op één kan aansluiten bij de behoeftes elders. Het voorbeeld van het watermanagement komt ter sprake. ‘Het is het de vraag of watermanagement in Nederland hetzelfde is als watermanagement in de Sahara’, wordt er gezegd. En: ‘Als we dan zo goed zijn waarom koopt Duitsland en Zweden het dan niet massaal in? Of is er sprake van een soort windowdressing om te verbloemen dat we asocialer worden?, aldus Van der Kamp. Hij stelt dat rijkdom in het westen is opgebouwd soms over de rug van het zuiden heen. En dat het bespreekbaar is iets van die rijkdom te delen. ‘De Nederlander is niet asociaal, als we maar uitleggen waar we mee bezig zijn. Je hoeft niet iedere vijf jaar een nieuwe keuken te hebben. Ik ben best bereid het bankstel iets minder snel te wisselen. Ik wil best aangesproken worden op sociaal besef’.

Een ander thema vormt de relatie met andere godsdiensten. Nadat het lied ‘Tears in Heaven’van Eric Clapton heeft geklonken, stelt Van der Kamp de vraag: ‘Wie denken wij eigenlijk in de hemel te ontmoeten?’ Hij zegt verder: ‘Er is één God. Hij heeft de mens gemaakt, niet de bisschop, niet de secretaris-generaal. Ik ga er van uit dat ik achter dat gordijn van de eeuwigheid ook mensen van andere religies tegenkom. Ik weet niet hoe zich dat verhoudt tot Christus, hoe hij dat oplost. Maar alle mensen zijn door hem geschapen. Dat drijft me ook om samen te werken met andere godsdiensten en andere religies’.

Als gast heeft Van der Kamp zelf muziek mogen uitkiezen aansluitend bij de thema’s. De gedachten worden onder meer onderbroken door Queen (One World), U2 (Bloody Sunday) en muziek van de Noorse componist Grieg.