Aanpak boven emigratie

Het zogenaamde Caïro-overleg heeft kritisch gereageerd op de uitlatingen van Frits Bolkestein. De liberale politicus signaleert een toenemend antisemitisme. In zijn benadering adviseert hij Joden te overwegen hun heil elders te zoeken. Het is dat schokkende advies van emigratie waarover de partners in het Caïro-overleg struikelen. De tekst is uitgebracht namens het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom, de Raad van Kerken in Nederland en het Contactorgaan Moslims en Overheid. Hieronder volgt de exacte tekst.

Religies: aanpakken antisemitisme beter dan emigreren

In de media is veel aandacht besteed aan de opmerkingen van Frits Bolkestein dat als zodanig herkenbare joden er beter aan doen om hun kinderen voor te bereiden om te emigreren. Dit vanwege het heersende antisemitisme in Nederland en zijn verwachting dat maatregelen om deze situatie te verbeteren geen wezenlijk resultaat zal opleveren.

De zorg om het toenemend antisemitisme delen wij, maar de suggestie van emigratie wijzen wij af.

In plaats daarvan willen wij de overheid oproepen om ervoor te zorgen dat joden veilig kunnen leven in de Nederlandse samenleving en om uitingen van antisemitisme daadwerkelijk aan te pakken.

Wij vinden het tot de vrijheid van godsdienst behoren dat iedereen zich veilig op straat kan begeven volgens de regels van de eigen godsdienst. Voor zover er in onze eigen achterbannen mensen zijn die dit recht schenden of dit aan anderen ontzeggen, zullen wij hen hierop aanspreken. Wij staan voor een toekomst van Nederland waarin onze kinderen zich vrij en veilig voelen.

Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap en
Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom
Raad van Kerken in Nederland
Contactorgaan Moslims en Overheid