Lichte stijging webbezoek

Het aantal bezoekers van de website van de Raad van Kerken is in 2009 licht gestegen met drie procent. Daarmee laten een kleine honderdduizend mensen zich jaarlijks informeren over de ontwikkelingen op oecumenisch gebied. 

Het bureau van de Raad probeert driemaal per week een nieuw bericht op de site te zetten om op die manier bezoekers te verleiden regelmatig de site te bezoeken. Gelet op het feit dat er in 2009 88 procent meer berichten werden geplaatst dan in 2008 is het succes bescheiden. In totaal zijn er in 2009 exact 356 nieuwe berichten geplaatst. De hogere bezoekersaantallen vielen vooral in de zomermaanden te noteren, toen er ook wekelijks regelmatig nieuwe onderwerpen op de site verschenen. 

De maand januari scoort traditioneel het hoogst met een kleine 11.000 bezoekers. Vooral de materialen voor de week van gebed om eenheid lokken velen naar www.raadvankerken.nl. Ook analyserende achtergronden en politiek gevoelige items scoren goed. Over het algemeen trekken geloofsthema’s 25 procent meer bezoekers dan de pagina’s waarop de meer maatschappelijke thema’s zijn uitgewerkt. In 2009 genoten verder de PCR-conferentie in juni en de diverse columns op de linkerpagina van de site populariteit. Jonge redacteuren als Jan Jorrit Hasselaar en Joost Röselaers verzorgen diverse van deze columns.

De e-flits die iedere eerste maandag van de maand wordt verzonden zorgt voor een belangrijke stimulans. Het bezoekersaantal stijgt na verzending met ongeveer honderd procent. In totaal krijgen ongeveer 5000 mensen de e-flits in hun mailbox bezorgd.