Taizé naar Rotterdam

De oecumenische gemeenschap Taizé komt in 2010 naar Rotterdam voor de jaarlijkse Europese samenkomst van jongvolwassenen. Naar schatting zo’n 25.000 tot 30.000 jongeren zullen tussen kerst en nieuwjaar de havenstad bezoeken. De jongerendagen bieden een unieke kans om de spiritualiteit van Taizé breder in Nederland bekendheid te geven. 

Frère Alois, leider van de gemeenschap, heeft aan het einde van de bijeenkomst in de Poolse stad Poznan bekendgemaakt dat de eerstvolgende ontmoeting in Nederland wordt gehouden. De Raad van Kerken in Nederland heeft de Taizé-gemeenschap eerder uitgenodigd met soortgeljike brieven van onder meer de Protestantse Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk. 

Broeder Rob en broeder Sebastien hebben vorige maand als kwartiermakers een bezoek gebracht aan Nederland en van gedachten gewisseld met vertegenwoordigers van raden van kerken. Tijdens de voorbespreking waren er – naast de landelijke Raad van Kerken – onder meer vertegenwoordigers vanuit (raden van) kerken uit Rotterdam, Oegstgeest, Voorburg, Krimpen aan de IJssel en Gouda. Op nadrukkelijk verzoek van de Taizé-gemeenschap is er op dat moment geen publiciteit gegeven aan deze ontmoeting, zodat de primeur naar buiten kon worden gebracht door broeder Alois in Poznan. 

Inspiratie

Taizé organiseert al 32 jaar ontmoetingen tussen kerst en nieuwjaar voor jongvolwassenen (17 – 35 jaar) in grote steden in Europa. In 2008 vond de bijeenkomst plaats in Brussel, in 2009 was de ontmoeting in Poznan (Polen) en komend jaar dus in Rotterdam. De Raad van Kerken stuurde enkele jaren geleden al een uitnodiging. Enkele afzonderlijke kerken deden hetzelfde. De Taizé-gemeenschap haakt daar nu op in. Doel van de bijeenkomst in Rotterdam is inspiratie geven aan jonge mensen vanuit het christelijk geloof. De bijeenkomst vindt plaats van 28 december 2010 tot 1 januari 2011. 

Rotterdam

De eerste voorbereidingen voor Rotterdam zijn al zo’n jaar geleden begonnen. Er zijn afspraken gemaakt met Ahoy als ontmoetingscentrum en met RET en NS (openbaar vervoer). De Taizé-groep zoekt vanaf half september tot begin januari een leegstaand pand in Rotterdam om met zo’n 20 mensen de verdere voorbereidingen te treffen. Verder zoekt men vanaf die tijd zo’n 200 gemeenten die jongvolwassenen vanuit heel Europa willen opvangen in gastgezinnen. 

De jongvolwassenen krijgen ‘s ochtends een programma in de eigen kerkelijke gemeente aangeboden door de kerk georganiseerd (waarbij Taizé zorgt voor een handreiking). Gezocht wordt naar tekenen van hoop. Dat kunnen mensen zijn met een hoopvol verhaal of een bijzondere plaats. ‘s Middags gaan de jongeren massaal naar Ahoy, voor het algemene programma. Verder draaien er workshops. In Brussel waren er ongeveer dertig workshops. In Ahoy is geen kaartjescontrole, dus ook mensen uit den lande zijn welkom. Het leidende thema is: een pelgrimage van vertrouwen. 

De jongeren zijn op oudjaarsavond ook in de gastkerken. Van 23.00 uur tot 24.00 uur worden daar vredeswakes gehouden en aansluitend is er iets van een feestelijke bijeenkomst met inbreng vanuit eigen tradities. Een culturele ontmoeting. Er wordt nog gekeken of ook plaatsen uit de wijdere cirkel van Rotterdam kunnen participeren; vooralsnog ligt het accent op de regio-Zuid-Holland zuidwest (Rotterdam, Voorburg, Leiden in de buurt van de spoorlijn, Gouda etc.). 

Participatie

Voor het welslagen is participatie van de kerken essentieel. Zij zorgen voor gastgezinnen, programma’s in de ochtend, publiciteit onder eigen jongeren. De ervaring leert dat de ontmoeting niet alleen stimulerend is voor de gasten, maar ook voor de jongeren in de eigen gemeenten. Daarom is de publiciteit vooraf, het organiseren van de betrokkenheid en de follow-up na afloop van belang. De jongerenorganisaties van PKN (JOP) en RKK (Jong Katholiek) hebben al aangegeven het initiatief te steunen. 

Het is de bedoeling dat er op 18 april drie broeders veertien dagen naar Nederland komen om verder voorwerk te verrichten en draagvlak te creëren. Tegen half september komen er twintig kwartiermakers naar Rotterdam die de feitelijke voorbereiding uitwerken: gastgezinnen regelen, programma’s klaarmaken. Vanaf circa 26 december komen de jongvolwassenen op een centraal punt in Rotterdam aan; ze worden ontvangen in de eigen taal, krijgen een kaart voor het openbaar vervoer, en gaan naar de gastgezinnen. Van 28 december tot 1 januari zijn de feitelijke jongerendagen; de jongeren slapen in de gastgezinnen; draaien een ochtendprogramma in de gastgemeente; gaan tegen de middag naar Rotterdam Ahoy. 

Wat raden kunnen doen

Plaatselijke raden kunnen het initiatief ondersteunen door publiciteit te maken voor de jongerendagen. Ze kunnen suggesties doen voor een onderkomen van 20 kwartiermakers vanaf half september. En ze kunnen vanaf half september gastgezinnen en gastgemeenten aanreiken. 

De raden van kerken hopen en verwachten dat vele plaatselijke en regionale raden en kerken het initiatief zullen aangrijpen om in eigen gemeente en parochie meer naar voren te brengen over de Taizé-spiritualiteit om daarna met vele groepen richting Rotterdam te komen als de feitelijke jongerendagen worden gehouden. De doelgroep van jongvolwassenen sluit aan bij de beleidsprioriteit die de landelijke Raad van Kerken in Nederland al enige tijd aan dit segment geeft. 

Honderd broeders

Taizé is een broedergemeenschap met iets minder dan 100 broeders. Jaarlijks treden er enkele broeders toe. Er komen per jaar circa 100.000 jongeren naar de Franse plaats. Ze nemen deel aan de vieringen en programma’s. Daaronder zijn naar schatting ook zo’n vijftien of zestien middelbare scholen uit Nederland en diverse kerkelijke gemeenschappen, die de Franse plaats jaarlijks bezoeken. Taizé is een open oecumenische gemeenschap, die de bezoekers wil inspireren en dan weer terugverwijst naar de eigen kerkelijke gemeenschappen.

Wie een persoonlijke impressie wil krijgen, kan de tekst aanhoren die broeder Rob voor de Raad van Kerken heeft ingesproken. Broeder Rob vertelt op YouTube wat men van Rotterdam verwacht voor de Taizé-ontmoeting, titel ‘Broeder Rob over Rotterdam’. Adres: http://www.youtube.com/watch?v=rWhfNnr6YxY

Foto’s:
Boven broeder Sebastien tijdens zijn bezoek in Rotterdam bij de raad van kerken
Onder twee leden van raden van kerken in gesprek met broeder Rob