Röselaers in redactie website

De redactie van de website www.raadvankerken.nl is uitgebreid met de persoon van Joost Röselaers. De uitbreiding van de redactie past bij het beleid van het bureau om het aantal vrijwilligers van de Raad van Kerken uit te bouwen.

Bijkomend voordeel bij Joost is, dat hij relatief jong is. Vooral bij de informatieverstrekking komt dat goed uit. De Raad wil op die manier graag de interesses van jongvolwassenen nog iets meer onder woorden brengen.

Het is de bedoeling dat Joost één of twee keer per maand een stukje tekst presenteert over de oecumene. Het zal in de regel gaan om een artikel met een human-interest invalshoek en om informatie die herkenbaar is voor andere kerken en parochies. De stukken zijn compact, passend bij het medium internet. We plaatsen de onderwerpen meestal in de linkerkolom op deze website, dat is de plaats waar de menselijke invalshoek een plek krijgt. Soms kan een stuk verhuizen naar het midden van de pagina als het meer zakelijke nieuwsgaring bevat.

Joost Röselaers (29) is remonstrants predikant in Nieuwkoop en Boskoop. Hij heeft schrijfervaring voor het periodiek dat in remonstrantse kring verschijnt. En hij was in het afgelopen jaar één van de ambassadeurs van de Raad van Kerken in Nederland.

Joost groeide op in het buitenland, eerst in Genève, later in Dakar. Na de Vrije Hogeschool in Driebergen studeerde hij theologie in Leiden. Tijdens zijn studie was Joost bestuurslid bij de vereniging Jonge Vrienden van het Concertgebouw. Joost studeerde af op het verzoeningsproces in Zuid-Afrika. Momenteel werkt hij aan een promotie-onderzoek over dit onderwerp naast zijn werkzaamheden als predikant. Hij is verder actief in de politiek en gaat jaarlijks met de Johanniter Hulpverlening mee met een vakantieweek voor mensen met een lichamelijke handicap.

Een eerste bijdrage van Joost is te vinden op deze pagina onder ‘Centraal Comité’ en ‘Keller kijkt vooruit’. Het gaat om een gesprek met Marloes Keller over het Centraal Comité van de Wereldraad eind augustus in Genève. Joost heeft een eigen website: www.roselaers.nl.