Keller kijkt vooruit

Marloes Keller is lid van het Centraal Comité van de Wereldraad van Kerken. Zij staat op het punt om te vertrekken naar een belangrijke bijeenkomst van het Comité. Joost Röselaers sprak met haar over het belang van deze bijeenkomst, en haar verwachtingen daarbij. 

Het kiezen van een Algemeen Secretaris zal een belangrijk moment zijn van de komende vergadering van het Centraal Comité. Is er de afgelopen weken veel gelobbyd door de kandidaten?
Nee, er is niet gelobbyd door de kandidaten. Ik ga er vanuit dat ze zichzelf voorstellen tijdens de vergadering. En dat we aan de hand van die presentaties een keuze maken.

Weet je al op wie jij gaat stemmen?
Nee, dat weet ik niet. Beide kandidaten hebben positieve eigenschappen. Bovendien zou ik niet van te voren laten weten op wie ik ga stemmen. Dat is niet chique. De stemming is niet voor niets een besloten bijeenkomst. Het gaat tenslotte over personen.

En heb jij hierover overleg gevoerd met de betrokken kerken in Nederland?
Beide kandidaten zijn besproken in het Wereldraadoverleg van de Protestantse Kerk. Aan dit overleg nemen een twintigtal mensen deel die bij de Wereldraad van Kerken betrokken zijn of betrokken zijn geweest, zoals bijvoorbeeld de directeur van ICCO, de secretaris van de Raad van Kerken, ds. Albert van den Heuvel, Aartsbisschop Vercammen etc.

Tijdens de vergadering zal ook de volgende Assemblee worden voorbereid. Is het al bekend waar deze plaats zal vinden?
Nee, daar gaan we donderdag over praten. We hebben vier opties gekregen. Deze vier plaatsen zullen zich presenteren. De vergadering mag reageren. Uiteindelijk komt de Policy Reference Committee, waar ik ondermeer deel van uitmaak, met een voorstel.
De belangrijkste gespreksonderwerpen voor mij zullen zijn de vorm van de volgende vergadering. Zie http://marloeskeller.blogspot.com/2008/02/expanded-space-expanded-assembly.html. Dit is mijn blog van de vorige vergadering over dit onderwerp. Ik ben een groot voorstander van expanded space om een heleboel praktische, maar ook oecumenische redenen.
Daarnaast is een belangrijk gespreksonderwerp de herstructurering van de Wereldraad van Kerken. Je kunt je afvragen of het goed is voor een organisatie dat zij een bestuur heeft dat uit meer leden bestaat dan het aantal werknemers op het kantoor in Genève…

Wat zou jij graag aan de orde willen stellen tijdens de volgende Assemblee?
Zoals het er nu naar uit ziet, is de volgende assemblee in 2013. Mijns inziens nog te ver weg om concrete ideeën te hebben over wat er besproken moet gaan worden. Helaas keren sommige onderwerpen, zoals de bestrijding van AIDS of interreligieuze dialoog, steeds terug op de agenda. Gewoonweg omdat ze van wereldbelang zijn en er geen pasklaar antwoord bestaat.

Tijdens de vorige Assemblée is er veel aandacht gevestigd op de betrokkenheid van jongeren. Heb je het idee dat er beter naar jongeren wordt geluisterd?
Mijn geschiedenis met de Wereldraad is nog maar kort. Ik kan het dus niet vergelijken met het verleden. Wel weet ik dat de jongeren zich verzameld hebben in een aparte commissie, genaamd ECHOS, die behoorlijk serieus genomen wordt.

Tenslotte: wat verwacht je van de bijeenkomst van het Centraal Comité?
Eindeloos vergaderen, veel culturen, belangrijke beslissingen. Gezien de gewichtige onderwerpen die er deze keer op de agenda staan, belooft het een levendige vergadering te worden. En voor mij privé: de ontmoeting met een aantal dierbare internationale vrienden. 

Marloes Keller (34 jaar) is lid van het Centraal Comité van de Wereldraad van Kerken namens de Protestantse Kerk in Nederland. Het Centraal Comité, het bestuur, komt één keer in de anderhalf jaar een week bij elkaar om te praten over het beleid en visie van de organisatie. Deze functie vervult zij vrijwilliger.
In het dagelijks leven is zij communicatiespecialist bij het Nederlands Bijbelgenootschap.