Ramadangroet veel gedownload

De ramadangroet wordt dit jaar beduidend vaker gedownload dan in 2008. Dat blijkt uit een inventarisatie van de hits op de website van de Raad van Kerken in Nederland. In de drie weken dat het materiaal beschikbaar is op de website, is het bezoekersaantal meer dan verdubbeld. 

De Raad van Kerken biedt kerken de gelegenheid een groet te downloaden of op te vragen die men met ramadan en het suikerfeest kan versturen naar moslims ter plaatse. De vastenmaand voor moslims loopt dit jaar van 22 augustus tot 19 september. De IKON plaatste het bericht en gaf bezoekers de gelegenheid te reageren. Er kwamen 48 reacties binnen, deels kritisch als zouden de kerken zich niet met dit soort zaken moeten bezighouden.

Prof. dr. Henk Vroom, voorzitter van de Beraadgroep Interreligieuze ontmoeting van de Raad van Kerken, gaf daarop een reactie. Hij stelde allereerst dat men moeilijk de kwade kanten van de ene traditie kan vergelijken met de goede kanten van de andere religie.  ‘De moslims van Al-Qaida vergelijken we dus niet met zuster Theresa (en omgekeerd) maar met de christenen die elkaar in Noord-Ierland in de knieën schoten of door het hoofd, en omgekeerd. Moeder Theresa vergelijken we met moslims die hun naaste helpen, en omgekeerd’.

Verder wees Vroom op selectief korangebruik en hij riep in herinnering dat er ook in de bijbel teksten zijn die discussie kunnen oproepen. Hij noemde bijvoorbeeld psalm 137: ‘Gelukkig hij die wraak zal nemen en jou doet wat jij ons hebt gedaan. Gelukkig hij die jouw kinderen grijpt en op de rotsen verplettert’  en psalm 139: ‘Zou ik niet haten wie u haten, Heer, niet  verachten wie tegen u opstaan? Ik haat hen, zo fel als ik haten kan, ze zijn mijn vijand geworden’. 

De gekozen strategie om actief de discussie aan te gaan, lijkt dus effect te hebben. Mensen in de plaatselijke gemeente voelen zich extra aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid. Een poll op de website van de Raad van Kerken (zie linksonder) wijst vooralsnog uit dat ruim 60 procent van de bezoekers van deze site vindt dat een groet het onderlinge begrip bevordert. Zo’n 30 procent is van mening dat de groet misverstand kan oproepen, alsof godsdiensten gelijk zijn. 

De groet van vorig jaar werd in totaal 866 keer gedownload. De verwachting is dat het aantal dit jaar hoger uitkomt. 

Klik hier voor de groet van 2009 (word-bestand).
Klik hier voor de groet van 2009 (pdf).
Klik hier voor het bericht over de groet van 2009.
Klik hier voor de column die prof. dr. Henk Vroom schreef naar aanleiding van de reacties. 

Foto: de gebedsrichting naar Mekka in een moskee