‘Even anders’ gewild product

Er is een tweede druk verschenen van het kaartspel ‘Even anders’ . Het levensbeschouwelijke spel voorziet in een behoefte doordat het deelnemers op een laagdrempelige manier laat kennismaken met andere geloofsovertuigingen.

De uitgave wordt genoemd in het jaarverslag over 2007 en 2008 van de Stichting Geloofsovertuiging en Levensbeschouwing (SGL), dat onlangs is verschenen. De Raad is sedert september 2008 in het SGL-bestuur vertegenwoordigd door M.-Paul van Mansum (o.a. voorzitter Raad van Kerken Schiedam). Het SGL werd dertig jaar geleden opgericht met als doel om geloof en levensbeschouwing als functie in de (gezondheids)zorg erkend te krijgen. De SGL richt zich met haar activiteiten op allen die in de zorg werkzaam zijn, zowel uitvoerenden en leidinggevenden.

Om het doel te realiseren geeft het SGL voorlichting en adviezen, neemt men deel aan symposia en congressen en subsidieert het SGL op beperkte schaal bezinningsdagen en andere relevante initiatieven.

In de afgelopen jaren is gezocht naar nieuwe wegen om de doelgroepen te bereiken. Werden in het verleden vooral brochures geproduceerd over thema’s rond zorg & zingeving (o.a. verkrijgbaar via Uitgeverij Berne), de laatste jaren wordt gezocht naar meer eigentijdse communicatiemiddelen, zoals het in 2007 geïntroduceerde kaartspel ‘Even anders’. Het spel laat mensen kennismaken met diverse godsdiensten en kan tegelijk als naslagwerk gebruikt worden. De prijs is € 7,50 per exemplaar, excl. verzendkosten. 

Zie voor meer informatie www.evenanders.nu. Het complete jaarverslag is op te vragen via gliz@kpnplanet.nl of telefonisch bij de ambtelijk secretaris Yvonne Hermeler, te bereiken via  (030) 65 65 779. 

Foto: kaart uit het spel ‘Even anders’