IKV analyseert spreken kerk

De vredesbeweging IKV komt in 2009 met een studie naar ‘Het spreken van de kerken over oorlog en vrede’. Dat meldt de organisatie in het jaarverslag over het achterliggende jaar. 

De kerken hebben de plicht om te spreken over vrede en gerechtigheid, aldus het verslag. De studie gaat over de vraag hoe de kerken zich in het verleden hebben uitgesproken en hoe zij nu spreken over actuele conflicten. Het verslag noemt daarbij Afghanistan en de conflicten in Afrika. Een geïnstalleerde werkgroep zal de dilemma’s identificeren rond de thema’s gewapend geweld, bescherming van burgers, internationaal recht, cultuur en religie; en men zal nagaan hoe deze dilemma’s worden geraakt door de waardeoriëntatie van de kerken. 

Een werkgroep van Pax Christi zal de nieuwe militairtechnologische ontwikkelingen bestuderen die de komende jaren zullen worden toegepast op nieuwe wapensystemen en nieuwe vormen van afschrikking en oorlogvoering. Het gaat daarbij onder andere om massavernietingswapens, om militarisering van de ruimte rond de aarde en om de ontwikkeling van op afstand bestuurbare en onbemande wapensystemen en de ontwikkeling van niet-dodelijke wapens. 

Verder in het jaarverslag natuurlijk volop inventarisatie van wat de gezamenlijke organisatie heeft gedaan. Gelet op het budget is de meeste aandacht gegaan naar de Hoorn van Afrika, waar bijna 1,4 miljoen euro is besteed aan activiteiten en 3,5 fte is ingezet; en naar het Midden-Oosten, waar 1,2 miljoen euro is besteed en 5,6 fte aan menskracht. De Hoorn van Afrika kampt met geweld, honger en armoede in onder meer het grensgebied tussen Eritrea en Ethiopië, Somalië, Soedan en het noorden van Oeganda. In het Midden-Oosten gaat het om haarden als Irak, Israël / Palestina, Syrië en Libanon. 

Terugkijkend op 2008 noemt het jaarverslag Georgië, DR Congo en Gaza als gebieden die de kwetsbaarheid onderstrepen van vredesprogramma’s en het belang van samenwerking tussen civiele en gouvernementele actoren. Zonder meer trots was IKV Pax Christi, aldus het jaarverslag, op het realiseren van een internationaal verdrag tegen clustermunitie. ‘IKV Pax Christi behoorde tot de oprichters van de wereldwijde clustermunitie coalitie en speelde een leidende rol in de internationale kerngroep. De totstandkoming van het internationale verdrag onderstreept dat civil society organisaties een eigen toegevoegde waarde hebben ook in het domein van vrede en veiligheid’. 

Foto’s:
Boven militairen in training tijdens de Nijmegense vierdaagse
Onder het omslag van het jaarverslag van IKV Pax Christi