Péage voor digitale snelweg

De overheid zou kunnen overwegen geld te vragen voor bedrijven die de digitale snelweg opgaan. Het wordt daarmee een soort péage, zoals de Fransen dat kennen bij hun autoroutes. De opbrengt moet worden gebruikt om de pensioensgerechtigde leeftijd laag te houden. 

Die prikkelende stelling bracht drs. ing. Klaas van der Kamp naar voren tijdens een conferentie aan de Technische Universiteit van Delft bij een bijeenkomst van de Arme Kant digi-taal van Zuid-Holland. De bijeenkomst vond plaats voor een publiek afkomstig uit de brede Sociale Alliantie, waar naast diaconieën ook vakbonden, gemeenten, cliënten- en belangenorganisaties aan deelnemen. De secretaris van de Raad van Kerken was uitgenodigd vanwege zijn communicatie-achtergrond om enkele voor- en nadelen van de digitale samenleving naar voren te brengen. 

Hij noemde de digitale ontwikkelingen revolutionair. Het gaat niet alleen om een verandering van technische hulpmiddelen, de hele denkwijze van mensen wordt beïnvloed door de digitalisering. De samenleving ontwikkelt zich van een analytische denktrant richting een impressieve benadering. Van der Kamp ging nader in op groepen die geen toegang hebben tot de digitale hulpmiddelen. Er groeit een kloof tussen ‘computerfreaks’ en ‘digibeten’, tussen ‘havenets’ en ‘havenots’. Organisaties kunnen een bijdrage leveren in het opheffen van deze tweedeling met toerustingsprogramma’s. 

Oudere generatie

De digitale revolutie spaart bedrijven veel geld uit, memoreerde Van der Kamp. Hij noemde het belangrijk dat de overheid er voor zorgt dat die winst niet blijft hangen bij de bedrijven of bij de geldschieters. Volgens hem moet het geld worden aangewend om de voordelen van automatisering ten goede te laten komen van de oudere generatie werknemers. De overheid wil deze mensen langer laten werken. Maar juist computers zijn er voor bedoeld om mensen werk uit handen te nemen. In de praktijk is het ook zo, dat automatisering in de regel gepaard gaat met een vermindering van personeel.

Volgens Van der Kamp verdient het een nadere verkenning om te zien of een digitale tax kan bijdragen in het dekken van de gelden die nodig zijn om oudere mensen tijdig van hun pensioen te laten genieten. Zij vertegenwoordigen tenslotte de generatie die de nieuwe ontwikkeling mogelijk heeft gemaakt en zij hebben er ook de meeste last van. Want een oudere zal het bij een sollicitatie minder snel worden aangenomen dan een jongere sollicitant, omdat de jongere goedkoper is en omdat de jongere meer digitale handigheid heeft. Van der Kamp noemt de besteding van de digitale tax een mogelijke consequentie van wat in de bijbelse traditie het vijfde gebod is: ‘Eert uw vader en uw moeder…’. 

Waakzaam

Een tweede inleiding werd gehouden door Ton Theunis, auteur van het boek ‘De Kluizenaar’. Hij ging vooral in op de gevaren voor de privacy die ontstaan bij het uitbouwen van de digitale mogelijkheden. Theunis heeft zelf jaren voor justitie gewerkt. Hij zei dat ministerie van justitie te gemakkelijk voorbij gaat aan het recht op privacy bij nieuwe regelgeving. Hij riep de bezoekers op tot waakzaamheid.

Klik hier voor de complete inleiding van Klaas van der Kamp.

Foto van links naar rechts: Ans Brandsma (discussieleidster), Ton Theunis en Klaas van der Kamp.