Vijftig kerken extra geopend

Tsjerkepaad 2009 gaat binnenkort van start met 240 open kerken in Friesland. In vergelijking met vorig jaar zijn er weer 50 kerken bij gekomen. 

De provincie Friesland steunt nu ook het initiatief, dat in 2004 is uitgegaan van de Raad van Kerken in Friesland, met een flinke financiële bijdrage. In het voorwoord van de nieuwe Tsjerkepaadgids vertelt gedeputeerde mevrouw Jannewietske de Vries over het belang van de openstelling van de kerken met het oog op hun behoud. 

De feestelijke opening van Tsjerkepaad 2009 is op zaterdag 27 juni in de Martinikerk te Franeker. Daar begint om 13.30 uur een Fries muzikaal programma o.l.v. Hindrik van der Meer en wordt de nieuwe Tsjerkepaadgids aangeboden. Hierna kan de kerk worden bezichtigd en staat de koffie klaar. Ook kan er gekozen worden voor een wandeltocht langs open kerken in Franeker en een fietstocht over een gedeelte van het Jabikspaad. 

De andere kerken in Friesland die meedoen met Tsjerkepaad gaan open vanaf zaterdag 4 juli. Ze zijn op zaterdagmiddagen in juli, augustus en september (t/m het tweede weekend) geopend van 13.30 – 17.00 uur. Informatie op www.tsjerkepaad.nl en www.openkerkenroute.nl

Foto: Gezicht vanaf de Johanneskerk te Tzum (foto: Anita de Boer). De foto is overgenomen van de website www.tsjerkepaad.nl, waar een uitvoerige beschrijving van de diverse geopende kerken is te vinden. En veel meer foto’s.