Steun Iraakse christenen

Bij een aanslag onlangs in Irak zijn 32 mensen om het leven gekomen. Minstens 129 anderen raakten gewond. Het gaat om aanhangers van diverse godsdiensten. Het verschrikkelijke bericht maakt duidelijk dat ook christenen in Irak het onverkort moeilijk hebben. Reden voor Geert van Dartel, directeur van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, om te melden dat de KVO het opbouwprogramma van Caritas krachtig blijft ondersteunen.

De christenen vormen een kleine minderheid in Irak. Vanuit de Rooms-Katholieke Kerk voelt men zich sterk verwant met de Chaldeeuwse-katholieke Kerk; de grootste kerk met 400.000 gelovigen en 1,5 % van de bevolking. Daarnaast is er een lijn naar de orthodoxe en andere met Rome geünieerde kerken. De Rooms-Katholieke geloofsgemeenschappen participeren in Caritas Irak.

Caritas Irak is aangesloten bij het internationale netwerk van de Rooms-Katholieke hulporganisatie Caritas Internationalis. Caritas Irak is gevestigd in Bagdad, maar werkzaam in het hele land. De Katholieke Vereniging voor Oecumene onderhoudt direct contact met de centrale in Bagdad. 

Nabil A. Nissan, algemeen directeur van Caritas Irak, is verantwoordelijk voor het werk in Irak. Hij zegt: ‘Caritas Irak legt in zijn programma’s veel nadruk opbewustwording en educatie. De programma’s worden ontwikkeld in de lijn van onze humanitaire opdracht. Door de educatieve rol wil Caritas Irak werkelijk een school van dienen en geven zijn.’

Protestants

Ook aan protestantse zijde lopen er diverse hulpprogramma’s naar Irak. Partnerorganisaties van ICCO en Kerk in Actie steunen Irakese vluchtelingen via Act International.

De Wereldraad van Kerken heeft vorig jaar haar lidkerken opgeroepen tot gebed voor christenen en andere minderheden in Irak die door geweld zijn getroffen. Tegelijkertijd vraagt de Wereldraad de Irakese regering er alles aan te doen om de agressie te stoppen.

De Raad van Kerken in Nederland heeft op 5 december vorig jaar samen met de Katholieke Vereniging voor Oecumene meegedaan aan een mini-conferentie over Irak. In een gezamenlijke slotverklaring stond onder meer: ‘We roepen de Nederlandse regering op er bij Irak op aan te dringen om de rechten van de minderheden in Irak actief te bevorderen en te beschermen’.

Voor een verslag van de bijeenkomst op 5 december, klik hier

Foto: impressie van het educatieve programma in Irak