Zondag in Europa

De zondag moet een wekelijkse rustdag zijn in zowel de nationale als de Europese wetgeving. Dat schrijft de commissie Church en Society van de Europese Kerkenconferentie CEC. De commissie vergaderde onlangs in Nyborg (Denemarken). 

Het Europese Parlement en diverse EU-lidstaten zijn bezig nieuwe afspraken te maken voor arbeid. Met de Europese verkiezingen en de assemblee van de CEC in aantocht heeft de commissie het zinvol geacht om een visie over de zondag naar buiten te brengen. Een wekelijkse rustdag is zinvol, meent de commissie, om de gezondheid van werkers in stand te houden en om het familieleven ruimte te geven.

De commissie beroept zich op wetenschappelijk onderzoek van Eurofound, de Europese Fundatie voor de verbetering van leef- en werkomstandigheden, een Europees vakbondslichaam. Het onderzoek wees uit, dat de kans op ziekte en verzuim 1,3 keer zo groot is in bedrijven die op zaterdag en zondag geopend zijn dan in bedrijven waar werknemers in het weekend niet hoeven te werken.

Volgens de EU-wet is de zondag per definitie een rustdag voor kinderen en adolescenten. De commissie pleit er daarom voor om ook volwassenen vrijaf te geven op zondag. Dat biedt families de gelegenheid om de sociale verbanden in stand te houden. ‘Gemeenschappelijke vrije tijd is een belangrijke voorwaarde’, aldus de commissie, ‘om te kunnen deelnemen aan de samenleving en om als lid in de gelegenheid te zijn te participeren in diverse publieke activiteiten’.