Programma en sprekers

Welke verschillende posities bestaan er binnen de kerken als het gaat om de relatie met moslims? Over die vraag wordt op 11 mei bij het Centrum IIMO in Utrecht een mini-conferentie gehouden. Vijf sprekers zijn gevraagd te reageren op het document ‘A Common Word’ uit 2007. Dat is de wereldwijde verklaring van 138 moslimgeleerden uit alle islamitische tradities over de belangrijkste overeenkomsten tussen Islam en Christendom. De sprekers zullen aangeven op welke punten zij hun theologische visie op de relatie met moslims opnieuw willen doordenken.

Na de spreekronde volgt een forumdiscussie met de sprekers.
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland zullen spreken: dr. G. Speelman, dr. B. Reitsma en dr. L. van Liere. Dr. F. Wijsen zal de rooms-katholieke positie toelichten. Verder zal prof. dr. J. Nielsen het kader schetsen, waarin de verklaring ‘A Common Word’ is ontstaan. Na de spreekronde volgt een forumdiscussie met de sprekers. Dr. M.T. Frederiks zit de mini-conferentie voor. De voertaal is Nederlands. Dr. J. Nielsen houdt zijn referaat in het Engels. Er is een tolk Engels aanwezig. 


Programma

13.15 uur Ontvangst met koffie – thee

13.30 uur Welkom door de conferentie-voorzitter

Korte inleidingen

14.45 uur Pauze

15.00 uur Forum

16.30 uur Einde conferentie

Sprekers

–  Prof. dr. J.S. (Jørgen) Nielsen is hoogleraar Islamic Studies en directeur van het Centre for European Islamic Thought aan de Universiteit van Kopenhagen en bekleedt in het voorjaar van 2009  de Belle van Zuylen wisselleerstoel aan de Universiteit van Utrecht. Prof. Nielsen staat bekend als een expert op het gebied van de Europese Islam.

–  Dr. L.M. (Lucien) van Liere  is als universitair docent conflictstudies en islam verbonden aan het Departement Godgeleerdheid van de Universiteit Utrecht.  Hij schreef een dissertatie ‘Geweld, genade en oordeel’ en werkte van 2000-2006 als uitgezonden medewerker van Kerk-in-actie in Jakarta.
 
–  Prof. dr. F.J.S. (Frans) Wijsen is hoogleraar missiewetenschappen en interreligieuze dialoog aan de Radboud Universiteit  te Nijmegen. Hij is lid van de landelijke katholieke raad voor Interreligieuze Dialoog (CID). 

–  Prof. dr. B.J.G (Bernhard) Reitsma  is bijzonder hoogleraar ‘De kerk in de context van de Islam’ aan de VU. Hij werkte bijna acht jaar in Libanon als theologisch docent.

–  Dr. G.M. (Gé) Speelman is Universitair docent godsdienstwetenschappen / islam aan de Protestantse Theologische Universiteit, locatie Kampen. Zij was 12 jaar lang predikant voor de relatie christenen-moslims in de (toen nog) Nederlands Hervormde Kerk.

Conferentie-voorzitter
– Prof. dr. M.T. (Martha) Frederiks is bijzonder hoogleraar missiologie aan het Departement Godgeleerdheid van de Universiteit Utrecht. Zij is uitgezonden geweest door de Raad van de Zending van de Nederlands Hervormde Kerk naar Gambia als adviseur voor christen-moslim relaties in Afrika.