Test R(emo)-factor

Vanaf 1 april kan iedereen op www.remonstranten.org testen of hij/zij beschikt over de  R(emo)-factor. De R(emo)-factor is een serieus pleidooi gericht aan gelovigen en niet-gelovigen om wat minder krampachtig kerk en religie te koesteren.

De R(emo)-factor is een eenvoudige test die onthult of het ideaal van een vrij en verdraagzaam christendom bij je past, aldus ds. Tom Mikkers, algemeen secretaris van de Remonstrantse Broederschap. Aan de hand van tien stellingen wordt jouw R(emo)-factor bepaald. Misschien blijkt dan wel dat je al die tijd al een remonstrant was, zonder het te weten. En omdat voor remonstranten niets voor eeuwig vast ligt, zullen stellingen van tijd tot tijd worden aangepast aan datgene wat speelt in kerk en samenleving. De Remonstranten staan al bijna 4 eeuwen voor een rekkelijk geloof, waarin relativering en zelfspot nog niet tot taboe zijn verklaard. 

In 2010 is het 400 jaar geleden dat de Remonstranten een schriftelijk proteststuk ( of remonstrantie) opstelden en aanboden aan de Staten van Holland.  In dit vertoogschrift pleitten zij – in strijd met de orthodoxe calvinistische theologie van die tijd –  voor de menselijke verantwoordelijkheid.  In 1619 werden de remonstranten de kerk uitgezet.

Welke stellingen kun je verwachten?
–          Andries Knevel heeft gelijk. De wereld is niet in zes dagen geschapen. ( Hoge R(emo)-factor als je dat ook vindt, welkom bij de Remonstranten, Andries!)
–          Zonder stevige preek geen kerkdienst. ( Remonstranten hechten aan de inhoudelijke kant van een kerkdienst)

Aansluitend bij de rage van X-factoren en C-factoren en wat al niet meer, stelt Tom Mikkers: ‘De R(emo) factor is een manier om te ontdekken of godsdienst ook een glimlach aan je kan ontlokken’.