Russisch-orthodox priester

Diaken Hildo Bos, lid van de Raad van Kerken in Nederland, is onlangs gewijd tot priester in de Russisch-Orthodoxe Kerk. Aartsbisschop Simon van Brussel (patriarchaat Moskou) heeft de plechtigheid geleid op zaterdag 21 maart 2009 in de Russisch-orthodoxe kerk van de H. Nikolaas (Tichelkerk).

De nieuwe priester (1969) is geboren in Culemborg en lid van de Orthodoxe Kerk sinds 1991. Hij studeerde Russische taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam en theologie aan het Orthodoxe Instituut St. Serge te Parijs. In 2004 werd hij tot diaken gewijd. Hildo Bos werkt o.a. als tolk en bekleedde daarnaast tot 2003 verscheidene functies in internationale jeugdorganisaties van zowel orthodoxe als oecumenische signatuur (Syndesmos resp. Jeugdadviescommissie van de Wereldraad van Kerken). Ook in Nederland is binnen kerkelijke en oecumenische kringen de nieuwe orthodoxe priester Hildo Bos bekend om zijn kundigheid en veelzijdigheid.

Foto: rechts priester Hildo Bos