Gemeenschappelijke vijanden

We mogen bij oorlog niet onverschillig toekijken. Laten we niet meedoen in het vijandsdenken naar anderen. Maar  laten we de vele gemeenschappelijke vijanden van de mensheid bestrijden:  armoede, hongersnood, ziektes, onkunde, extremisme, terrorisme, onderdrukking. 

Dat zei imam Ali Iftekhar Chishti, geestelijk verzorger bij justitie, bij de oprichtingsbijeenkomst van de Joods Islamitische Vriendschapsvereniging in de Mozes en Aäronkerk te Amsterdam. Hij was één van vijf sprekers. 

Rabbijn Menno ten Brink van de Liberaal Joodse Gemeente te Amsterdam benadrukte dat wapens het conflict in het Midden-Oosten niet kunnen oplossen. Ook waarschuwde hij er voor dat het conflict niet naar Nederland geïmporteerd mag worden, ‘opdat we niet opnieuw afglijden naar de jaren veertig van de vorige eeuw’. Hij noemde de groei van het aantal haat-mailtjes als vorm van antisemitisme. En bisschop Williamson noemde hij een man die niet vertrouwd is me de inhoud van psalm 34. Daar gaat het over zuiver spreken. Psalm 34 zegt dan: ‘Zoek vrede, jaag haar na’. 

Ds. Klaas van der Kamp sprak namens de Raad van Kerken. Hij noemde het belangrijk dat mensen luisteren naar andersdenkenden en hen echt willen begrijpen. ‘Het betekent, dat ik, christen, niet in de eerste plaats over mijn geloofsgenoten wil spreken in Bethlehem, die zich onbegrepen burgers voelen. Het betekent dat de jood niet direct over de zelfmoordslachtoffers wil spreken. Het betekent dat de moslim even de verschrikkelijke beelden van Al-Jazeera uit Gaza laat rusten. Want als we al te vroeg over onze geloofsgenoten spreken,  gebruiken we hen als rechtvaardiging voor onbarmhartige gedachten’. 

De humanist Martien Schreurs noemde vrede mogelijk als mensen zich door hun morele instinct durven laten leiden. Hij riep op door inleving de polarisatie en vooroordelen te overwinnen. Marga Martens, woordvoerster van Bahai Nederland, las een soort gedicht voor. ‘Weest vrijgevig in voorspoed en dankbaar in tegenspoed’. ‘Wees een oog voor de blinde en een lichtbaken voor de dwalenden’. Tussen de inleidingen door zorgde de fluitiste Mia Dreese voor passende muzikale intermezzo’s. De bijeenkomst werd afgesloten met een minuut stilte voor de slachtoffers in het Midden-Oosten.

Voor de bijdrage van Klaas van der Kamp, klik hier.
Voor de bijdrage van Menno ten Brink, klik hier.
Voor de bijdrage van imam Ali Iftekhar Chishti, klik hier.
Voor de bijdrage van Martien Schreurs, klik hier.
Voor de bijdrage van Marga Martens, klik hier.

  Foto boven: de verschillende deelnemers op rij (Foto: Mozeshuis/Everhard Mulder)
Foto hiernaast boven: rabbijn Menno ten Brink
Foto hiernaast onder: imam Ali Iftekhar Chishti