Doorlopende agenda

Voor de agenda is binnengekomen:

* Het Provinciaal Beraad van Kerken in Zuid Holland organiseert een ontmoetingsdag voor leden van plaatselijke raden en beraden van kerken op zaterdag 14 maart 2009 van 10.30 – 15.30 uur in de Open Hof kerk in Rotterdam Ommoord. Sprekers zijn mgr J.van Burgsteden – bisschop referent voor oecumene ds K. van der Kamp -secretaris van de Raad van Kerken in Nederland. Er zijn  geen kosten aan verbonden, voor koffie/thee en lunch wordt gezorgd. Opgave voor deelname is wel nodig. Liefst per e-mail aan h.berflo@bisdomrotterdam.nl of anders schriftelijk bij H.Berflo p/a Kon. Emmaplein 3  3016 AA Rotterdam. Adres van het kerkgebouw Open Hof Rotterdam Ommeroord: Hesseplaats.

* 28 maart. Studiedag van de Stichting ‘Vrienden van Sabeel’. De organisatie steunt het werk in de Palestijnse gebieden. Op de studiedag komen aan het woord: Susan Nathan (Israëlisch publiciste), Amaya Galili (activiste van New Profile en Zochrot), Anja Meulenbelt (Nederlands schrijfster), Tineke Bennema (Nederlands schrijfster) en Arjan el Fassed (auteur met Nederlands-Palestijnse achtergrond). Plaats: Doopsgezinde Kerk Utrecht (Oudegracht 270). Tijd: 10.00 – 15.30 uur. Kosten: 12,50 euro inclusief lunch; opgave via f.vander.veen@pkn.nl of via website www.fosnl.nl

* 2 mei. Symposium over rol en uitdagingen van de vrouw in maatschappij en kerk. Participatie van: bisdom Haarlem-Amsterdam, de Faculteit Katholieke Theologie (Universiteit van Tilburg), bisdom Roermond, opleidingsinstituut “de Tiltenberg”, bisdom Den Bosch, gemeenschap Emmanuel, het IHGO en de KCV. De dag vindt plaats in het congrescentrum “De Reehorst”, Bennekomseweg 24 te Ede. Voor meer informatie en toegangskaarten: www.vrouwwiebenje.nl