Jongerenprijs Kerk en Wereld

Onder het motto ‘Wat doe jij met je inspiratie voor de maatschappij’ roept Kerk en Wereld jongeren op hun project te nomineren voor de Kerk en Wereld Jongerenprijs. Kerk en Wereld initieert en subsidieert jaarlijks vele projecten op het grensvlak van geloof en samenleving. Met het instellen van deze prijs wil zij jongeren stimuleren om zich, gebaseerd op hun religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond, actief in te zetten voor de maatschappij. 

De Jongerenprijs zal in het najaar van 2009 uitgereikt worden en bestaat behalve uit de eer en publiciteit, uit een geldbedrag van €10.000,00 waarmee het reeds uitgevoerde project een vervolg kan krijgen. Voorwaarde voor het in te dienen project, is dat het aansluit bij één of meerdere thema’s van Kerk en Wereld: ‘Wat verdien jij?’ (Duurzame welvaart), ‘Van nul naar nu’ (Vernieuwing van de christelijke traditie), ‘Leef-tijdloos’ (Solidariteit tussen generaties) en ‘Zoek de verschillen’ (Interreligieuze ontmoeting). 

Meer informatie over deze prijs, de thema’s, de voorwaarden en de werkwijze, is te vinden op www.kerkenwereld.nl/jongerenprijs Hier kan bovendien het inschrijfformulier gedownload worden.