Vitaal jaar 2008

De Raad van Kerken in Nederland is er vorig jaar in geslaagd om jong-volwassenen voor de oecumene te interesseren. Bij de nieuwe generatie (18-35 jarigen) valt op dat het oecumenisch enthousiasme niet gericht is op een eenheidskerk, maar op brede samenwerking tussen kerkgenootschappen, met respect voor de verschillende tradities. Dat staat in het Jaarverslag van de Raad van Kerken, dat de Raad op 11 februari vaststelde.

De veertien jonge ambassadeurs die de raad heeft aangesteld na de viering van haar veertigjarig bestaan in 2008 denken volop mee met de activiteiten van de Raad. Hun conclusies zullen ze verwoorden in adviezen voor een gestructureerde inbreng van jong-volwassenen in de kerk en de oecumene.

Adhesiebetuiging
Naast de vaststelling van het jaarverslag was er in de Raadvergadering aandacht voor de actualiteit. Namens de Roomse Katholieke delegatie legde Pieter Kohnen aan de Raad uit hoe de Nederlandse bisschoppen hebben gereageerd op de commotie die is ontstaan na de opheffing van de excommunicatie van de vier bisschoppen van de Priesterbroederschap Pius X, onder wie de antisemitische bisschop Williamson. Hoewel de opheffing was bedoeld om het gesprek met Rome te kunnen hervatten, heeft Williamsons ontkenning van de Sjoa alom tot onbegrip geleid. De Bisschoppenconferentie heeft zijn uitspraken ‘absurd, verwerpelijk en respectloos’ genoemd en er in een verklaring ‘onverkort en krachtig’ afstand van genomen. De Raad nam hiervan met instemming kennis en besloot de Bisschoppenconferentie een adhesiebetuiging te sturen. 

Missionair
Het jaarverslag dat de Raad vaststelde geeft een goed overzicht van de werkzaamheden in 2008 van de Raad in al haar geledingen. Op verschillende manieren is vorig jaar een bijdrage geleverd aan ‘het systematiseren van kennis’ over missionaire mogelijkheden van kerken. De oecumenelezing van Govert Buys (‘God is terug, maar de kerk moet nog even wennen’), een handreiking voor missionair kerkzijn en een lezing van de anglicaanse gast Robert Warren trokken veel aandacht. Het opkomende fenomeen ‘Kerkennacht’ wil de Raad graag verder uitwerken, ook richting de plaatselijke raden van kerken. 

Samenleving
Cohesie in de samenleving is een refrein in de activiteiten van de Raad van Kerken. Dat speelde vorig jaar in het bijzonder rondom de film Fitna en gezamenlijke vredesverklaringen namens joden, christenen en moslims. In beraads- en projectgroepen is aandacht gegeven aan minderheden, armoede, vluchtelingen, milieu en economie. Steeds weer blijkt de Raad in de samenleving te worden beschouwd als gemeenschappelijk adres van de kerken. De Raad is blij met die erkenning, maar realiseert zich dat dit telkens vraagt om een zorgvuldig opereren.

Publiciteit
Het jaarverslag maakt ook melding van een vernieuwing van de publiciteitskanalen van de Raad van Kerken. Het aantal bezoekers van de geactualiseerde website bedroeg vorig jaar 83.000, terwijl 4500 personen op de maandelijkse digitale Nieuwsflits van de Raad zijn geabonneerd. Het Jaarverslag 2008 zal over enige tijd via website en in druk worden verspreid onder de lidkerken. Frans Rozemond nam als nieuwe voorlichter deel aan de Raadsvergadering.

Foto: links drs. Henk van Hout, voorzitter van de Raad, in gesprek met de nieuwe voorlichter Frans Rozemond.