Theologisch jaaroverzicht van kerk

Er zijn weinig kerken die het jaar afsluiten of beginnen met een theologisch jaaroverzicht. In Hengelo kennen ze die gewoonte wel. In een oecumenische viering in de Thaborkerk werden op Oudejaarsavond de belangrijkste zaken op het gebied van kerk, religie en theologie van het afgelopen jaar op een rijtje gezet. Alles door de bril van een oecumenisch ingestelde voorganger.

Ingezet werd bij de botsing van beschavingen, een terugvallende economie en oecumenische terughoudendheid bij sommige kerkelijke leiders. Tegelijk stelde  ds. Herman Koetsveld, de voorganger die de tekst inbracht, dat er in 2008 soms uit onverwachte hoek openheid bestond voor religie. Hij haalde in dezen de Franse president Sarkozy aan, de filmmaker Paul Verhoeven en de bereidheid bij officiële instanties om van 2008 een jaar van het religieus erfgoed te maken. Op oecumenisch gebied waardeerde hij de nieuwe openingen tussen de protestantse kerk en de pinksterkerken en de oecumenische instelling van mensen aan de basis. Koetsveld schreef onder meer: ‘Daar waar de religies de cultuur weer domineren als nooit tevoren, daar roept de wereld om een nieuwe theologie van de hoop die over alle bestaande begrenzingen tussen mensen en culturen heen reikt. Een werkelijke oecumenische theologie dus’.

Het ‘Theologisch Jaaroverzicht’ was een belangrijk onderdeel van de oecumenische oudejaarsviering van de Thaborparochie en Brongemeente in Hengelo-Noord. Pastor Niek Nijhuis en dominee Herman Koetsveld waren de voorgangers. Ds. Herman Koetsveld vertelde desgevraagd dat hij in zijn vorige gemeente (Berlicum/Rosmalen) is begonnen met het schrijven van een theologisch jaaroverzicht. De motivatie was aanvankelijk deels negatief. ‘Ik vond de diensten van oudejaarsavond doorgaans verschrikkelijk. Tot ik de ingeving kreeg bij het zien van al die jaaroverzichten om ook zoiets te maken voor de viering van Oudejaarsavond. Allereerst voor mijn eigen lol, moet ik je eerlijk zeggen. Maar gaandeweg is het een zeer gewaardeerde vorm gebleken met elk jaar meer bezoekers’. 

Wie de volledige tekst van het theologisch jaaroverzicht uit Hengelo wil lezen, kan hier klikken.

Foto: ds. Herman Koetsveld