Schreeuw om bescherming

Onmiddellijke stopzetting van alle geweld, ongehinderde toegang van Palestijnse burgers tot humanitaire hulp en onvoorwaardelijke politieke dialoog met alle partijen. Dat zijn de voorwaarden om het conflict in Gaza tot een oplossing te brengen, menen United Civilians for Peace (UCP), de coalitie van vredes- en ontwikkelingsorganisaties, waarin ook IKV Pax Christi vanuit Nederland participeren.

Het IKV Pax Christi veroordelen op hun website de Israëlische aanval op de Gazastrook. De vredesorganisaties spreken van een ongekend dieptepunt in de escalerende spiraal van geweld. De Israëlische regering legitimeert de luchtaanvallen als reactie op de raketbeschietingen vanuit Gaza. 

Maar de vredesorganisaties zien het geweld als disproportioneel. Het militaire geweld maakt een definitief einde aan het Anapolis vredesproces voor zover dat ooit levensvatbaar is geweest, menen IKV Pax Christi. Een politieke oplossing van het Israëlisch-Palestijnsconflict lijkt verder weg dan ooit. De internationale gemeenschap zou eensgezind het initiatief moeten nemen om tot de-escalatie te komen.

De bloedige aanvallen van het dichtbevolkte Gaza impliceren een ernstige schending van de Vierde Conventie van Genève. UCP spreekt in dit verband van een oorlogsmisdaad. Meer dan 300 mensen zijn daardoor gedood. En meer dan duizend mensen zijn verwond. Ook de raketaanvallen worden veroordeeld die door Palestijnse extremisten worden toegepast, waarbij enkele Israëlische slachtoffers vielen.

UCP roept de Nederlandse regering op om al haar diplomatieke middelen in te zetten om te zorgen dat de aanvallen op de Gazastrook en de blokkade onmiddellijk en onvoorwaardelijk worden beëindigd. De Wereldraad vraagt de Israëlische autoriteiten af te zien van een grondoffensief, omdat er daardoor nog meer slachtoffers zouden vallen.

Eerder al liet de Wereldraad van Kerken in een verklaring weten dat het geweld tegen Gaza moet ophouden. ‘Het doden en het lijden van de  laatste dagen zijn verschrikkelijk. Het is een schande. En het zal tot niets leiden dan tot meer moorden en lijden’, aldus secretaris-generaal Sam Kobia in een verklaring.