Drie religies op tv

De Nederlandse Islamitische Omroep (NIO) brengt zondag 4 januari vier geestelijke leiders uit de Nederlandse samenleving in beeld die een gezamenlijke vredesintentie uitspreken. Het is voor het eerst dat representanten van drie monotheïstische religies op deze manier medewerking verlenen aan een televisie-uitzending in Nederland. 

Mgr. Jan van Burgsteden (rooms-katholiek), ds. Arjan Plaisier (protestant), rabbijn Awraham Soetendorp (joods) en imam Iftekhar Ali Chishti (islamitisch) lezen een oproep voor om de saamhorigheid van de religies ten dienste van de samenleving te versterken.  

“We zijn vanuit ons mens-zijn geroepen ons in te zetten voor de vrede”, aldus de verklaring. “Daarin zijn we partners van anderen, aanjagers binnen de samenleving. We zijn met elkaar in dialoog om niet langs elkaar heen te leven, zodat we niet in getto’s leven of in apartheid, maar  met elkaar de Nederlandse samenleving vormen”. De verklaring is ondertekend door het Contactorgaan Moslims en Overheid,  de Raad van Kerken in Nederland en het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom.

Aansluitend op de verklaring geven Driss el Boujoufi (voorzitter van het CMO) en ds. Klaas van der Kamp (secretaris van de Raad van Kerken) een toelichting op de totstandkoming en de bedoeling van de verklaring. “Ik vind religie niet alleen een gebedsbelijdenis voor een individu,  maar religie kun je ook gebruiken voor saamhorigheid in een samenleving met verschillende levensbeschouwingen”, aldus Driss el Boujoufi. “Als wij weten dat we bij kunnen dragen aan deze samenleving, en wij doen dat niet, dan hebben we eigenlijk iets nagelaten van ons geloof”. 

De presentatie komt aan het begin van een nieuw jaar, voor  zowel christenen als moslims. Volgens de christelijke jaartelling is het op 1 januari 2009 jaar geleden dat Jezus werd geboren in Bethlehem. Het islamitische Nieuwjaar – Muharran geheten – volgt de maankalender; dit jaar ging het nieuwe jaar in op 29 december. Het was op die dag 1430 jaar geleden dat Mohammed verhuisde van de stad Mekka naar de stad Medina. Islamieten beschouwen dit moment als het begin van hun jaartelling. Het joodse Nieuwjaar, Rosj Hasjana vond plaats op 30 september / 1 oktober. Volgens de joodse telling, gerekend vanaf de schepping van de wereld, leven we in 5769.  

Het initiatief van de vertegenwoordigers van de verschillende godsdiensten is bedoeld als positief signaal naar eigen achterban en naar de samenleving. Het is gebruikelijk om elkaar met Nieuwjaar gelukwensen te doen toekomen en de oproep past in dat kader. De oproep sluit verder aan bij het kerstfeest van de christenen; het is daarmee tegelijk een soort wens vanuit jodendom en islam naar de christelijke gemeenschap. 

De NIO heeft los van de verklaring een eigen vredesboodschap gemaakt over Palestina en Israël. Met gebruikmaking van de eigen journalistieke vrijheid laat men zien hoe mensen vanuit verschillende religies met vrede kunnen omgaan. Deze opnames staan formeel los van de vredesoproep.

De uitzending van de NIO (NioScoop) op 4 januari begint om 14.00 uur via Nederland 2. De tekst van de verklaring is op deze website te vinden onder ‘oproep tot saamhorigheid’ (zie rechterkolom, actueel).

Foto boven:Imam Iftekhar Ali Chishti (Pakistaans Islamitisch Centrum te Rotterdam) tijdens de opnames.
Foto onder: Aan tafel rechts Driss el Boujouvi en links ds. Klaas van der Kamp, op de rug gezien verslaggever Ahmet Palaz
.