Actie loopt door

De actie ‘Maat van de Raad’ blijft doorlopen in 2009. Plaatselijke raden kunnen nog steeds materiaal opvragen. En het blijft zinvol om een stukje tekst te plaatsen in het eigen parochieblad of kerkblad.

Daartoe is besloten, nadat verschillende plaatselijke raden hebben aangegeven meer tijd nodig te hebben om in te spelen op de actie. Het aantal maten groeit gestaag, maar nog te voorzichtig. De actie loopt daarom door totdat het gewenste aantal van zo’n 400 is bereikt. Het gaat om een bedrag van ruim 10.000 euro.

Onderdelen van de actie verlopen voorspoedig. Zo blijkt het geen probleem om mensen te vinden voor het comité van aanbeveling. Zij krijgen een plaats op de website voorzien van een one-liner. Daaruit valt af te leiden dat de Raad van Kerken over de nodige goodwill beschikt. Een bijzondere bijdrage levert Jan van Hooydonk, hoofdredacteur van het blad Volzin. Hij heeft aangeboden om de actiefolder mee te sealen bij het blad Volzin in ruil voor een folder bij Oecumenisch Bulletin van de Raad. De geste bestaat daaruit dat de oplage van Volzin beduidend hoger ligt dan die van Oecumenisch Bulletin. Ook zijn er voorbeelden van mensen die bij een bezoek aan het bureau in Amersfoort een folder zien en spontaan ter plekke invullen. Bemoedigende ervaringen zijn dat.

Voor meer achtergronden en voorbeeldartikelen: zie de balk bovenaan de website, klikken op ‘Steun de Raad, word maat’; de thermometer rechtsonder aan de pagina geeft de financiële tussenstand aan. Daar kan men ook doorklikken op de one-liners van het comité van aanbeveling. Onder hen mensen als Dries van Agt (voormalig minister-president), Bob Goudzwaard (econoom), CeesJan Visser (directeur van het bijbelgenootschap) en vele anderen.

Bekijk folder