Indonesisch enthousiasme

Vanuit Indonesië is met instemming gereageerd op de verklaring van saamhorigheid die moslims, joden en christenen vorige week in Nederland naar buiten hebben gebracht. Siti Musdah Mulia, voorzitter van de ICRP (de Indonesische branche van de World Conference of Religions for Peace) toonde zich enthousiast. 

De instemming kwam binnen via Josien en Jaspert Slob, die vanuit Nederland in Indonesië werkzaam zijn. Ze hebben de verklaring in het Bahasa vertaald en inmiddels is er ook een Engelse vertaling naar diverse koepelorganisaties gegaan, zoals de Wereldraad van Kerken, de Conferentie van Europese Kerken en de WARC.  Men spreekt over een initiatief dat ook belangrijk is voor de eigen situatie en een stimulans kan zijn voor het onderlinge begrip. 

‘De dialoog leert ons samen te werken’ schrijven de drie organisaties, te weten: het CMO (Contactorgaan Moslims en Christenen), de Raad van Kerken in Nederland en het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom.  ‘Door de dialoog dragen we bij aan een vreedzame samenleving, die weet om te gaan met verscheidenheid.’ Inmiddels zijn ook de voorbereidingen voor een televisie-uitzending op 4 januari in volle gang. De Nederlands Islamitische Omroep zal dan de verklaring officieel naar buiten brengen. 

De genoemde organisaties hebben een traditie van samenwerking. Het Contactorgaan Moslims en Overheid, de Raad van Kerken en de Protestantse kerk presenteerden in maart 2008 een verklaring  aan de islamitische universiteit in Caïro om uit te leggen dat de meerderheid van christenen en moslims in Nederland op een goede wijze samenwerken. De Raad van Kerken verzorgt daarnaast al enkele jaren een groet bij Ramadan, het belangrijke vasten in de  moslimgemeenschap. Vanuit de Protestantse Kerk en de Rooms-katholieke kerk worden ieder jaar bij verschillende gelegenheden groeten gestuurd aan de joodse Gemeenschap en de moslimgemeenschap. Daarom kwam van de kant van de joden en de moslims nu de vraag om in de buurt van Kerst en Nieuwjaar met een gezamenlijke verklaring te komen, waarin de aanhangers van de drie monotheïstische religies hun inzet voor de vrede onder woorden brengen.  

“Mensen maken een samenleving door vanuit hun eigen identiteit en overtuiging betrokken te zijn bij het wel en wee in de maatschappij”, schrijven ze. “Religies en levensbeschouwingen kunnen mensen hierbij helpen. Waardigheid, vrijheid, rechtvaardigheid, respect en solidariteit zijn door religie en levensbeschouwing gestuurde grondwaarden”. 

Vertegenwoordigers van de drie religies willen met de verklaring de vrede bevorderen. “We zijn vanuit ons mens-zijn geroepen ons in te zetten voor de vrede. Daarin zijn we partners van anderen, aanjagers binnen de samenleving. We zijn met elkaar in dialoog om niet langs elkaar heen te leven, zodat we niet in getto’s leven of in apartheid, maar  met elkaar de Nederlandse samenleving vormen”, aldus de verklaring. 

Klik hier voor de Engelse tekst.
Klik hier voor het Engelse persbericht.
Klik hier voor de Indonesische tekst.
Klik hier voor het Indonesische persbericht.
Voor de Nederlandse tekst: zie het eerdere bericht op deze site over saamhorigheid.
Voor een Arabische tekst: zie www.islamonline.com.

Foto: delegatie in Caïro, links priester Ton van Eijk (destijds voorzitter van de Raad van Kerken), rechts Driss el Boujoufi (voorzitter CMO)