Duizend jaar kerk

Ongeveer duizend jaar geleden kreeg het christendom vaste voet in de buurt van Heerlen. En de diverse kerken in deze omgeving spelen daar routineus op in. Ze hebben een keur van activiteiten uitstaan, om het millenniumfeest extra allure te geven.

De oudste kerk in Heerlen is de Pancratiuskerk (vermoedelijk in de 12de eeuw zo genoemd op initiatief van de familie Are-Hochstaden, de heren van Heerlen). Bij de scheuring in de moederkerk bleven zowel de rooms-katholieken als de protestanten de kerk gebruiken, het zogenaamde simultaneum. Vanaf 1838 komen de protestanten samen in een eigen kerkgebouw, eerst aan de Klompstraat sinds 1932 aan het Tempsplein. 

Een stichting onder leiding van deken Th. van Galen (RKK) en dominee S. Bloemert (PKN) organiseert diverse activiteiten om brede lagen van de bevolking bij het millenniumfeest te betrekken. De stichting wil door middel van allerhande activiteiten een bijdrage leveren aan de sociale cohesie in Heerlen en omgeving. Mensen met elkaar in contact brengen, over de grenzen van de (eigen) kerk heen kijken en samen werken aan de toekomst van de stad.
 
In het begin van 2009 is er – zoals op veel plaatsen – de week van gebed voor eenheid onder de christenen. Midden in die week organiseert men in Heerlen een ‘broodje oecumene’. Leden van de diverse kerkgemeenschappen ontmoeten er elkaar. Vele andere activiteiten volgen, waaronder allerlei doe-evenementen. Men houdt bijvoorbeeld een paaspelgrimage langs kerken en kapellen op zondag 12 april, een voettocht van Heerlen naar Maastricht op zaterdag 15 augustus 2009 en een excursie naar Aken op vrijdag 21 augustus. Voor de liefhebbers zal ongetwijfeld de geplande reis naar Rome, eind mei, een hoogtepunt vormen met onder meer een bezoek aan de basiliek St. Pieter en de catacomben van S. Sebastianus. 

De afsluiting van 1000 jaar Christendom is op 25 september 2009 als het dekenaat Heerlen het 450-jarig bestaan van het bisdom Roermond herdenkt. De gerenoveerde Pancratiuskerk zal dan weer open worden gesteld, nadat de kerk nu vanaf 1 januari 2009 is gesloten vanwege een renovatie.

Voor meer informatie: www.1000jaarchristendomheerlen.nl

Foto: Vice-voorzitter ds. Bloemert links en voorzitter deken Van Galen rechts.