Spiritueel gelinkt

Hoe kan je spirituele interesse en institutionele belangstelling met elkaar verbinden? Dat is de kernvraag waarover enkele ambassadeurs van de oecumene zich buigen in het kader van de Oecumenelezing op vrijdag 23 januari 2009.

De ambassadeurs Marrit Bassa, Daniëlle Koning, Johannes Ilgun, Joost Röselaers en Jochem Sprenger hebben zich als vrijwilliger gemeld om het voortouw te nemen bij dit onderdeel van de nieuwjaarsontmoeting van de Raad van Kerken. Zij zullen na de lezing van dr. Wiel Smeets een verbinding leggen tussen de spirituele roots van jongvolwassenen en de institutionele betrokkenheid c.q. vervreemding.

Het programma wordt verder ingevuld door een selectie van Houtense koren die het nieuwste repertoire van de Iona-community zullen laten horen. Namens het moderamen van de Raad van Kerken zullen enkele highlights van het nieuwe jaar naar voren worden gehaald. En de ontmoeting wordt traditiegetrouw afgesloten met een nieuwjaarsreceptie.

De nieuwjaarsreceptie geldt als één van de centrale ontmoetingsmomenten van de landelijke Raad van Kerken. Van 15.00 uur tot 18.00 uur is een ieder welkom in de Geertekerk te Utrecht. Opgave via rvk@raadvankerken.nl; kosten tien euro (studenten vijf euro).

Uitgebreid programma