Oecumenelezing 2009: Kerk als ongelooflijke verleiding

NB Van deze lezing is geen tekst beschikbaar.

De oecumenelezing 2009 vindt plaats op vrijdag 23 januari 2009, 15.00 uur in de Geertekerk, Geertekerkhof 23, Utrecht.

De Geertekerk is te bereiken vanaf Utrecht CS: te voet in 10 à 15 minuten; of met
de stadsbus (+ 4 minuten) lijn 6 (Hoograven, iedere 10 minuten) uitstappen Nic. Beetsstraat (+ 2 minuten lopen); voor meer informatie www.gvu.nl

Aanmelden kan tot 16 januari 2008, per e-mail rvk@raadvankerken.nl, per telefoon 033 4633844
Kosten € 10,– (studenten € 5,–); te voldoen bij de ingang van de kerk

download folder in word
download folder in pdf


KERK ALS ONGELOOFLIJKE VERLEIDING

Als studentenpastor zag hij vele tientallen jongeren die zich ‘ongodsdienstig’ noemden, deelnemen aan spiritualiteitgroepen en kloosterweekenden. Het fascineerde hem. Hij deed er onderzoek naar.

‘Horden zin-zoekende studenten’, zo zegt Wiel Smeets, ‘bleken zich aangetrokken te voelen tot de spiritualiteitgroepen en kloosterweekenden die we organiseerden.’ De pastorale activiteiten boden hen mogelijkheden om het christelijk geloof te verkennen. Ze gaven richting aan hun zoektocht naar de eigen identiteit, een antwoord op de vraag: wat geeft zin aan mijn leven. In de vakliteratuur worden mensen die proeven aan verschillende levens-beschouwelijke en religieuze tradities nogal eens neerbuigend ‘reli-shoppers’ genoemd. Smeets vindt de neutralere term ‘zin-zoekers’ gepaster: ze onderzoeken allerlei levensbeschouwingen en religies op hun existentiële relevantie.

Smeets werkte tien jaar aan het onderzoek, waarin hij bij jongeren dezelfde tegenstrijdige houding signaleerde die hij zelf als jongere had gehad. Het blijkt dat de verhouding van de deelnemers met christelijk geloof complex is. Er is sprake van dubbelzinnigheden. Sommige dubbelzinnigheden lossen zich gaandeweg op. Datgene wat niet plausibel wordt geacht, gaat overboord (bijvoorbeeld ‘God als personificatie’), terwijl datgene wat wel plausibel wordt geacht, wordt opgenomen in het eigen zingevingsysteem (bijvoorbeeld ‘God als Liefde’). Andere dubbel¬zinnigheden lossen zich niet op, bijvoorbeeld als iemand zegt afscheid te hebben genomen van godsgeloof en er toch door wordt  aangetrokken. Zo ontstond de titel voor het proefschrift ‘Tegenstrijdig Ongeloof’.

Om de genoemde complexiteit van tegenstrijdigheden te kunnen ontrafelen wordt deze beschreven in termen van lagen die gelijktijdig aanwezig kunnen zijn. Smeets grijpt daarbij terug op de mystagogische benadering van de kerkvaders. En hij verduidelijkt zijn keuzes met fragmenten uit speelfilms.

Het thema van de Oecumenelezing sluit aan bij de aandacht die de Raad besteedt aan jongvolwassenen. Smeets gaat op 23 januari het gesprek aan met de aanwezigen. De ambassadeurs van de oecumene, jongvolwassenen in de leeftijd van 20 – 35 jaar, komen daarbij prominent aan het woord.

—————–

Dr. Wiel Smeets heeft een eigen adviesbureau voor spiritualiteit. Hij promoveerde aan de RadboudUniversiteit Nijmegen op het proefschrift Tegenstrijdig ongeloof. Een verkenning van geloofsontwikkeling bij ‘ongodsdienstige’ studenten; recent verscheen Verleiden tot God. Jongeren inwijden in christelijke spiritualiteit.PROGRAMMA

14.30 uur 
ontvangst met koffie en thee

15.00 uur 
welkomstwoord door drs. Henk van Hout, voorzitter

15.05 uur
vooruitblik op 2009 door ds. Klaas van der Kamp, algemeen secretaris

15.10 uur 
Kerk als ongelooflijke verleiding, lezing door dr. Wiel Smeets

15.55 uur 
doorpraten over de lezing; enkele ‘ambassadeurs van de oecumene’ zullen als eerste reageren op de lezing van Wiel Smeets

16.15 uur
muzikaal intermezzo 1
leden van de cantorij en het jongerenkoor van de Protestantse Gemeente Houten o.l.v. Anja van Velzen zingen liederen van de nieuwe Iona-cd, die behoort bij de recent verschenen zangbundel van de Nederlandse Iona-groep ‘Opstaan! Meer liederen uit Iona, Glasgow en de rest van de wereld’. Piano: Henk de Winter

16.25 uur 
doorpraten over de lezing; de zaal kan deelnemen aan de discussie

16.45 uur 
muzikaal intermezzo 2

Aansluitend nieuwjaarsborrel