Steun plaatselijke kerkennacht

Plaatselijke Raden van Kerken die een kerkennacht organiseren, kunnen voor het compleet maken van hun programma, een beroep doen op de landelijke Raad van Kerken. Die uitspraak heeft het moderamen van de Raad van Kerken gedaan bij de bespreking van het fenomeen kerkennacht. 

Het moderamen is van mening dat de groeiende populariteit van de kerkennacht een positieve ontwikkeling is. Nadat in voorgaande jaren Rotterdam en Utrecht een succesvolle uitwerking hebben laten zien, staat er komend jaar in ieder geval een kerkennacht voor de deur in Den Haag. In Duitsland en Oostenrijk zijn tientallen plaatsen die de kerkennacht jaarlijks of tweejaarlijks laten terugkeren. 

Doel van het evenement is de kerk laagdrempelig te presenteren bij het grote publiek. De deuren van diverse kerkgebouwen in een plaats worden gedurende een nacht geopend. Het locaal kerkbestuur en/of de Raad van Kerken zorgen voor een gevarieerd programma met daarop kunst, cultuur, ontspanning, muziek, toneel, vieringen, toespraken enzovoort. 

Het moderamen is bereid om desgewenst mee te werken aan  onderdelen van het programma. Men kan dan denken aan een korte toespraak, een ondersteuning vanuit een projectgroep of beraadgroep of ondersteuning bij de publiciteit op het moment dat diverse kerkennachten hun publiciteit kunnen bundelen. De plaatselijke kerken blijven ten allen tijde eindverantwoordelijk voor de organisatie en de financiën.

Foto van Kirchennacht in Bonn, één van de vele plaatsen bij de oosterburen waar periodiek een kerkennacht wordt gehouden.