Drukte bij wake Gaza

Enkele honderden mensen hebben zaterdag meegedaan aan een wake voor Gaza in de Domkerk in Utrecht. Op de bijeenkomst stonden de burgerslachtoffers van het conflict centraal. 

De bijeenkomst was georganiseerd door de vredesbeweging IKV Pax Christi. Doekle Terpstra, voorzitter van de interkelijke ontwikkelingsorganisatie ICCO, was een van de sprekers. Hij vertelde zaterdag in de Volkskrant, dat hij vier maanden geleden nog een bezoek bracht aan Gaza. ‘Het was hartverscheurend. De eerste kilometers achter de muur staat er geen steen op de andere. Het is complete destructie’.

De wake in Utrecht was een van de vele manifestaties in binnen- en buitenland. De Wereldraad van Kerken heeft gemeld dat er zeker twintig landen zijn waarin kerken en christenen hebben gepleit voor beëindiging van de gewelddadigheden in Gaza. Vooral de collectieve straf waar de bevolking van Gaza onder te lijden heeft en het verlangen naar duurzame vrede staan centraal op de agenda. 

De acties verschillen per land. De Wereldraad spreekt over publieke demonstraties, brieven naar parlementariërs en gebedsintenties. Het doel is steeds om een onmiddellijk staakt-het-vuren te bewerkstelligen, vrije doorgang voor humanitaire hulp te verkrijgen en verlichting van de blokkades voor Gaza. Ook willen christenen een internationaal toezicht op het handhaven van de internationale wetten. 

Doden

Twee weken nadat de Israëli’s hun acties begonnen zijn er naar schatting 770 Palestijnen gedood en nog eens enkele duizenden gewond en velen zijn dakloos. Vier Israëli’s zijn gedood door raketvuur en nog eens zeven Joden sneuvelden bij militaire acties. 

Een vertegenwoordiger van de Nederlandse Raad van Kerken maakte in Noord-Afrika een demonstratie mee. Hij ervaarde hoe de emoties hoog opliepen en deels ook tegen het westen waren gericht. 

RK-Kerk

De Nederlandse bisschoppen hebben de parochies in het hele land verzocht om te bidden voor een spoedige beëindiging van het geweld in Israël en de Gazastrook. Met alle gelovigen willen de bisschoppen bidden dat er snel een einde komt aan de wederzijdse gewelddadigheden en dat er vervolgens consequent gekozen wordt voor de weg van dialoog en verzoening om eindelijk een rechtvaardige en duurzame vrede in de regio tot stand te brengen.

Protestantse Kerk

Het moderamen van de Protestantse Kerk heeft in een brief laten weten zich diep verbonden te voelen met de Palestijnse christenen. De brief is gestuurd aan verschillende vertegenwoordigers van de Palestijnse christenen die in oktober het moderamen bezochten. ‘Wij betreuren het dat u en uw volk opnieuw moeten lijden. Wij betreuren het evenzo dat Joodse mensen lijden. Daarom – en vooral in tijden van een crisis zoals nu – voelen wij ons verscheurd.’

Vredesbeweging

De vredesbeweging IKV Pax Christi heeft in een recent verschenen rapport getiteld ‘In gespek met Hamas, over het falen van de isolatie politiek’ laten weten dat er zonder Hamas geen duurzame politieke oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict mogelijk is. De politieke boycot van Hamas is mislukt volgens vredesorganisatie IKV Pax Christi. Het dient niet de Palestijnse nationale aspiraties en ook niet de Israëlische veiligheidsbelangen.

Utrecht

Dr. Henri Veldhuis, predikant in Culemborg, was naast Doekle Terpstra één van de andere sprekers in Utrecht. Hij vroeg de kerken op basis van de mensenrechten de politiek van Israël aan de kaak te stellen. Veldhuis: ‘Sinds de Tweede Oorlog is de band met Israël emotioneel, religieus en ook politiek zó sterk, dat de kerken geestelijk niet vrij genoeg zijn om de vaak mensonterende politiek van Israël te kritiseren’. Veldhuis refereerde aan het feit dat het bijbelboek Jona in deze periode op het leesrooster staat in vele kerken. Jona moest aandringen op bekering in de stad Ninevé om de mensen te redden. ‘Zouden wij geen verdriet hebben om al die mannen, vrouwen en kinderen van Gaza? Kunnen wij ons niet laten raken door mensen van dat andere Palestijnse volk, ook al voelen we ons als kerk zo verbonden met Israël? Kunnen we niet zó geraakt worden, dat we de waarheid durven zeggen en daaruit handelen?’