Prijsaanpassing voor Onze Vader

In ons land zijn veel versies van het Onze Vader in gebruik. De laatst verschenen versie is die uit De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) die in 2004 is verschenen. Wat is er dan mooier om juist deze versie te zingen in oecumenische vieringen – een mogelijkheid die de Raad van Kerken heeft aangereikt?

Van 18-25 januari 2009 wordt door de Raad van Kerken de Week van gebed voor de eenheid georganiseerd. Deze heeft als thema ‘Eén in Gods hand’. In de brochure is de versie van het Onze Vader uit de NBV opgenomen.

In de bundel zijn uit de breedte van de christelijke traditie twaalf composities bijeengebracht: van Denise Jannah, Dirk Zwart, Heiko Oosterbeek, Jetty Podt, Christiaan Izaac Tamaela, Willem Blonk, Gert Landman, Roel van Kesteren, een gregoriaanse, oosters-ortodoxe, uit Taizé en van de Abdij Maria Toevlucht. Verder zijn er bijdragen van Marcel Barnard, kerkelijk hoogleraar Liturgiek bij de Universiteit Utrecht en bijzonder hoogleraar Liturgiewetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam en dr. Rieuwerd Buitenwerf, nieuwtestamenticus bij het Nederlands Bijbelgenootschap.


Onze Vader gezongen
Twaalf composities naar verschillende kerkelijke tradities
op de tekst van Matteüs 6:9-13 uit De Nieuwe Bijbelvertaling

Vanaf 1 januari 2009 geldt een speciale prijs van € 10,– per vijf exemplaren.
Een begeleidingspartituur is apart verkrijgbaar voor € 5,–.

Op de websites www.bijbel.net en www.bijbelgenootschap.nl zullen enkele nieuwe composities van het Onze Vader te horen zijn.

Bestellen
Katholieke Bijbelstichting (info@kbsuitgeverij.eu of telefonisch 073-6133220)
Nederlands Bijbelgenootschap; info@bijbelgenootschap.nl; tel.: 023-5146146
ISBN 90 6173 947 0