Groei hits gebedsmateriaal

Het aantal hits op de pagina’s voor de Week van gebed voor de eenheid is dit jaar met zestig procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast stijgt het bezoekersaantal met vele duizenden hits door de groei van het aantal pagina’s die met het thema van de Gebedsweek zijn verbonden.

Dat blijkt uit een analyse van de bezoekersaantallen van deze website. Het aantal bezoekers van de algemene introductiepagina (zie: publicaties > week van gebed voor eenheid van de christenen 2009) is gestegen van 5000 vorig jaar naar 8000 dit jaar. Er zijn verder vele duizenden extra bezoekers, doordat er dit jaar beduidend meer pagina’s zijn opgenomen over het thema van het gebed dan vorig jaar. Het tienermateriaal is populair (met circa 1400 hits), maar ook de overdenking (circa 2000 hits) en de verschillende gebedenpagina’s met onder meer werk van prof. dr. Klaas Spronk (totaal circa 4000 hits) kunnen zich in een dagelijks terugkerende belangstelling verheugen.

De belangstelling voor het schriftelijke materiaal, op te vragen bij de Raad van Kerken, is niet gestegen. Er zijn nog posters te verkrijgen. De brochures en kaarten zijn al wel uitverkocht. U kunt de brochure downloaden vanaf deze website. Het bureau denkt dat de groeiende belangstelling te danken is aan de extra publicitaire impuls  gecombineerd met het vertrouwd raken van het publiek met het digitale medium. Of de publiciteit ook leidt tot nieuwe plaatsen waar men de Week van gebed een plaats geeft in het rooster is onbekend.

De Raad van Kerken heeft de publiciteit dit jaar voor het eerst verder afgestemd met de Evangelische Alliantie. De twee organisaties verwijzen naar elkaars materialen. Ook deze strategie vergroot de bekendheid met het materiaal.

Bekijk het materiaal.