‘Kerk kan God handje helpen’

De kerk kan God een handje helpen. De kerk is er om de ervaringen van mensen te verhelderen en te verinnerlijken. Dat zei dr. Wiel Smeets bij de oecumenelezing van de Raad van Kerken. Hij sprak over het thema ‘De kerk als ongelooflijke verleiding’. 

Wiel sloot aan bij Bernardus. Hij onderscheidde vier structuren van liefde. Liefde die op zichzelf is gericht. Liefde die oog krijgt voor God vanuit eigenbelang. Liefde die belangeloos is. En als hoogste vorm van liefde noemde hij de liefde die je boven jezelf uittilt en die van de relatie zonder meer kan genieten. Die diepste laag van betrokkenheid op God kan je niet regelen of organiseren. “Iemand die nooit verliefd is geweest, kan je het geheim van de liefde niet uitleggen”. Maar je kunt wel omstandigheden creëren waarin de verleiding en de herkenning kan binnenkomen. 

Bezoekers van de oecumenelezing kregen bij binnenkomst een tweetal stellingen voorgelegd. De kerk kan jongvolwassenen aantrekken door: a) een duidelijke identiteit (44 %) of b) een zoekende spiritualiteit (56 procent). De meerderheid ging dus voor de spiritualiteit. Er is evenwel een tendens onder de generatie van nieuw-volwassenen om de duidelijkheid meer naar voren te schuiven. “Veel van mijn niet-gelovige vrienden vragen me wat ik zelf aan het geloof beleef’, vulde Daniëlle Koning aan. ‘De kerk is er al 2000 jaar en dat levert een aantal duidelijke antwoorden op’, vulde Johannes Ilgun aan. 

De tweede vraag ging over de koppeling van oecumene en kerk. De kerken moeten: a) traditie oecumenisch vernieuwen (64 procent) of b) de tradities leren om daarmee de oecumene aan te vullen (36 procent). De ambassadeur Marrit Bassa ging opnieuw met de microfoon de zaal in en peilde de meningen. ‘We spreken nu over de vraag hoe jonge mensen bij de kerk betrokken raken, maar zou je ook niet omgekeerd moeten vragen hoe de kerk haar tradities kan vernieuwen?’

Klaas van der Kamp gaf bij de oecumenelezing een schets van de te verwachten activiteiten in 2009. Hij noemde onder meer het rapport ‘Het doel is de weg’ en de rapportage van de jongvolwassenen in juni. Hij citeerde een onderzoek van de Raad, waarin de visie van de raadsleden wordt afgezet met de visie van de nieuwe generatie ambassadeurs. “Een opvallen verschil is de nuchterheid bij de jongvolwassenen. Zij zijn de verlegenheid voorbij, de schaamte over de secularisatie’. 

Leden van de cantorij van het jongerenkoor van de Protestantse Gemeente Houten o.l.v. Anja van Velzen zongen liederen van hun nieuwe CD met Iona-liederen. Het slotlied werd in een canon met vier inzetten gezongen. ‘Vrede wens ik je toe. Liefde wens ik je toe. Moge God je behoeden, leef met zijn liefde. Vrede wens ik je toe’.
 
Foto dr. Wiel Smeets

Klik hier voor  de powerpointpresentatie van Wiel.
Klik hier voor een samenvatting van Wiels dissertatie ‘Tegenstrijdig ongeloof’
Klik hier voor de verslagen in de pers