Nieuwjaar met stellingen en film

‘De vraag is hoe je jongeren kunt motiveren aan iets mee te doen. Jongerenwerk wordt op die manier een uitdaging, een soort managen. Het is een zoeken naar mogelijkheden, aanknopingspunten en motivaties, zodat ze er zelf voor kiezen aan iets mee te doen’.

Dat zegt dr. Wiel Smeets in de jongste uitgave van het blad ‘Doopsgezind.nl’. Wiel houdt vrijdag de oecumenelezing in de Geertekerk, Geertekerkhof 23 te Utrecht. Iedereen is hartelijk welkom om daar bij te zijn. Het begint om 15.00 uur en na afloop is er een nieuwjaarsreceptie.

Smeets legt in  Doopsgezind.nl uit, dat je jongeren moet proberen te verleiden om zich aan te sluiten bij kerken. Hij zegt: ‘Jongeren hebben vaak wel potentieel om te (gaan) geloven, maar er is weerstand tegenover het christelijk geloof. Ze vinden het niet altijd geloofwaardig, maar tegelijkertijd weten ze er weinig van af’. Hij neemt zelf jongeren vaak mee naar een klooster, om ze op die manier ervaring met geloof aan te reiken.

Wiel: ‘Het is net als met de liefde: je bent niet geïnteresseerd in wat een deskundige te zeggen heeft over de liefde, totdat je zelf verliefd wordt. Dan wil je er wel meer over horen van iemand met ervaring. Dat gaat niet alleen op voor de liefde tussen mensen (horizontale relaties), maar ook voor de liefde tussen God en de mensen (de verticale relatie). Pas als mensen enige ervaring hebben opgedaan met God kunnen ze erover praten en willen ze dat ook’. Wiel wijst het dwingen van jongeren af. Dat doet meer kwaad dan goed. Hij zoekt het in de verleiding.

De bijeenkomst in Utrecht zal niet alleen bestaan uit een lezing. Wiel doorspekt het verhaal met filmbeelden. Vooraf krijgen bezoekers een tweetal stellingen voorgelegd. Al bij binnenkomst wordt ze gevraagd om een tweetal stickers te plakken bij het antwoord dat het meest aansluit bij hun mening. De stellingen zijn gemaakt in overleg met jongvolwassenen die als ambassadeur voor de Raad van Kerken werken. 

De stellingen zijn:
De kerk kan jong-volwassenen aantrekken door: a) een duidelijke identiteit of b) een zoekende spiritualiteit.
Kerken moeten: a) de traditie oecumenisch vernieuwen; b) de tradities leren om daarmee de oecumene aan te vullen.

Ook de muze van het lied is aanwezig bij de nieuwjaarsontmoeting. Leden van de cantorij en het jongerenkoor van de Protestantse Gemeente Houten laten nieuwe liederen horen van de Iona-gemeenschap.

Foto boven: Wiel Smeets, de inleider
Foto onder: ambassadeur Marrit Bassa, zij verzorgt een gesprek met de zaal