Vakbond en politiek over gebed

Hoe denken mensen met een maatschappelijke verantwoordelijkheid over het effect van het gebed? Wie op die vraag een antwoord wil hebben kan zich opgeven voor de consultatie over het gebed op vrijdag 10 oktober in Nijkerk. René Paas van het CNV, Kees Waagmeester van zingeving.net van de PvdA en Bara van Pelt van het IKON-Pastoraat geven dan een statement over dit onderwerp. 

Hoewel bijna ieder mens iets van een gebed kent, komen velen in verlegenheid als er over gesproken wordt. Nog ingewikkelder wordt het als het gaat over het effect van het gebed. Reden voor de Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie om een consultatie te houden. Na een statement van drie mensen uit het maatschappelijk leven volgt er een reactie uit de mond van ds. Arenda Haasnoot (moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland), mgr. Jan van Burgsteden (bisschoppelijk referent voor de oecumene) en Arnold van Heusden (directeur van de Evangelische Alliantie). Vervolgens kunnen ook anderen reageren. 

Tijdens de bijeenkomst wordt ook het materiaal gepresenteerd voor de gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen (18 – 25 januari 2009). Raden van kerken, parochies , gemeenten en personen kunnen het materiaal bestellen bij de Raad van Kerken en bij de Evangelische Alliantie. Beide organisaties hebben het thema ‘Eén in Gods hand’, de datum en de publiciteit afgestemd. Het materiaal verschilt en behoudt de eigen kleur. Voor de Raad betekent het dat materiaal is aangeleverd vanuit Korea. Een projectgroep heeft het bewerkt en aangevuld voor Nederland (zie deze site; zie onder ‘publicaties’, onderdeel ‘Week van gebed voor de eenheid van de christenen 2009’. Om de bijeenkomst voor te bereiden is er ook een startnotitie gemaakt, waarin de voorbereidingsgroep formuleert hoe ze het gebed ziet.

Een fragment van de voorbereidingsgroep over het gebed: ‘Met het gebed wil wel gezegd zijn dat er bij onze identiteit en in onze spirituele en dagelijkse leefwereld ruimte is voor mensen die anders zijn. Een nieuwe vorm van gastvrijheid bloeit op. We bidden dat die gastvrijheid zo ver kan reiken dat zelfs onze heilige woorden, gebruiken, rituelen en sacramenten nu of ooit met elkaar gedeeld kunnen worden. Daaruit zou blijken dat het gebed ons ernst is geweest’. En doorgaand over die gastvrijheid staat er ook: ‘Gastvrijheid impliceert, dat de gast zich bewust is op terrein te zijn waar de ander een thuis heeft en waar respect geboden is’. Voor de hele tekst klik hier.

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 10 oktober 2008 van 15.00 uur tot 17.30 uur, in De Schakel, Oranjelaan 10 te Nijkerk (vlak tegenover het station). Als men wil komen wordt men gevraagd zich van te voren op te geven via: rvk@raadvankerken.nl. Mocht de zaal vol zitten dan krijgt men dat per ommegaande te lezen.