Tienertijd vormde ambassadeurs

Je tienerjaren zijn beslissend. En vooral de vraag of je daar een beetje saamhorigheidsgevoel hebt meegekregen. Zo reageerde een groep van jongvolwassenen bij de aftrap van hun ambassadeurschap. 

Acht jongvolwassenen, meest twintigers, kwamen bijeen op 19 september om aan te treden als ambassadeur voor de oecumene. Zij blijven een jaar in functie. Tijdens een korte plechtigheid in de kapel bij de Raad van Kerken werd de inzet bezegeld tijdens een liturgisch moment. En de verwachtingen werden doorgenomen. 

De ambassadeurs zullen zich introduceren met een stukje op de website van de Raad. Ze zullen gevraagd en ongevraagd commentaar geven op de oecumene komend jaar. En er zal een afsluitend beleidsrapport worden besproken, eerst in de raad en mogelijk later in de lidkerken. Tijdens de introductie bleek de eerste groep van jongvolwassenen vlot van tongriem gesneden en positief ten opzichte van het geloof. 

Het gesprek ging al gauw over de vraag hoe jongvolwassenen in het geloof staan. Iemand benoemde het belang van de groep, waarin je je opgenomen voelt. Een ander vertelde dat de rituelen in zijn kerk tot de verbeelding spreken. Dat kan variëren van de volwassendoop en de huwelijksceremonie tot het inwijden van een nieuw huis en het vieren van een liturgie met veel symboliek.

Uit een peiling onder de jongvolwassenen bleek dat 75 procent van de ambassadeurs vindt dat er in eigen kring voldoende aandacht is voor de jongvolwassenen. Een nog groter aantal (87,5 procent) is van mening dat jongvolwassenen andere thema’s aansnijden in de kerk dan andere leeftijdsgroepen.

Als ambassadeurs van de oecumene zijn begonnen (v.l.n.r. en van boven naar onderen:

Mariana Selwasness, Erwin Johannes Ilgun, Joost Röselaers, Matthew Beshay, Meredith Lakhichand-Keerveld, Jochem Sprenger, Astrid Zomervrucht, Sharisa Wirht.

Of voor zover men graag de kerkgenootschappen wil weten: Koptisch-Orthodoxe Kerk,  Syrisch-Orthodoxe Kerk, Remonstrantse Broederschap, Koptisch-Orthodoxe Kerk, Evangelische Broedergemeente, Remonstrantse Broederschap, Oud-Katholieke Kerk en Evangelische Broedergemeente. Er wordt verwacht dat er nog meer ambassadeurs komen van diverse andere kerkgenootschappen.


 

Een van de nieuwe ambassadeurs, Sharisa,  schreef over de bijeenkomst van 19 september een informatief stukje voor de eigen achterban. Hieronder volgt de tekst.

Ambassadeurs voor de oecumene

Namens de Broedergemeente zijn Meredith Lakhichand-Keerveld en ik ambassadeurs voor de oecumene. Op vrijdag 19 september waren we voor een kennismakingsbijeenkomst bij de Raad van Kerken. Iedere lidkerk van de RvK heeft een aantal jongeren gevraagd om ambassadeur te worden. Gedurende een jaar zullen wij samen nadenken en praten over de oecumene en uiteindelijk zelfs een beleidsrapport bespreken, bij de RvK maar natuurlijk ook zo veel mogelijk binnen onze eigen gemeenten. Ook worden we uitgenodigd om deel te nemen aan alle activiteiten van de RvK.

De bijeenkomst ging van start met een korte liturgische opening, waarna we onszelf voorstelden en het ambassadeursjaar doornamen. Eigenlijk begon gelijk daarna een levendig gesprek. Wat speelt er onder jongeren? Waarom komen er steeds minder naar de kerk? Waarom wij wel? Wat vinden jongeren van oecumene? Hoe kan meer uitwisseling tussen verschillende christenen ontstaan?

Meredith en ik zijn vorig jaar in Sibiu, Roemenië geweest bij de 3rd European Ecumenical Assembly. Een grote oecumenische bijeenkomst waarbij mensen uit heel Europa aanwezig waren. Ik heb hier veel geleerd over andere kerken en denk dat dit ambassadeursjaar ook heel leerzaam zal zijn. Maar dat moet wel, want als een afsluitend rondje bij een bijeenkomst meteen een half uur duurt, geeft dat wel aan dat er veel te leren valt!

Op www.raadvankerken.nl kunt u meer lezen over de ambassadeurs.

Sharisa Wirht