Katholieke Calvijn

De Katholieke Vereniging voor Oecumene organiseert aan de vooravond van het Calvijnjaar, en bij wijze van voorproefje, een studiemiddag onder de titel Calvinus oecumenicus. De Vereniging wil daarmee een aanzet geven om het Calvijnjaar ook van oecumenische betekenis te laten zijn. De bijeenkomst vindt plaats op 7 november van 14.00 tot 17.00 uur te ‘s-Hertogenbosch.

Dr. Mirjam van Veen (Calvijn-onderzoeker aan de Vrije Universiteit) zal op deze middag een portret schetsen van de persoon Johannes Calvijn. Zij publiceerde onlangs een kleine biografie over Calvijn waarin zij afrekende met stereotype opvattingen omtrent het calvinisme die weinig van doen hebben met de historische persoon die Calvijn was. Dr. Dick Akerboom (Universiteit van Tilburg) zal ingaan op de relatie van Calvijn tot de katholieke traditie. In de 20e eeuw heeft het Lutheronderzoek veel betekend voor een oecumenische visie op de persoon van Luther. De vraag is of zoiets ook denkbaar is met betrekking tot Johannes Calvijn. Met andere woorden: is een oecumenische visie op de persoon Calvijn mogelijk en wat impliceert dat voor de verhouding tussen katholieke en calvinistische traditie? Na de twee lezingen is er gelegenheid tot debat met de twee inleiders.

In 2009 wordt wereldwijd bij Calvijns leven en werk stilgestaan. Het is dan 500 jaar geleden dat deze reformator werd geboren. Hij leverde een fundamentele bijdrage aan Europese ontwikkelingen op het gebied van kerk en theologie, èn van cultuur, wetenschap en politiek. Wereldwijd wordt het blijvende belang van zijn denken erkend.

De studiemiddag vindt plaats op 7 november van 14.00 tot 17.00 uur in Huize Mariënburg,St.Janssingel 92 te ‘s-Hertogenbosch, toegang € 5,-. Vriendelijk verzoek u aan te melden via 073-6136471 of e-mail: secretariaat@oecumene.nl