Week van gebed voor de eenheid van de christenen 2009

18 – 25 januari 2009

De Raad van Kerken in Nederland en de Evangelische Alliantie hebben ook dit jaar weer een gezamenlijke datum voor de beide gebedsweken. Verder is dit jaar ook gekozen voor één thema: Eén in Gods hand.
De Zondag van de eenheid wordt gevierd op 18 januari 2009.

Er is nog beperkte voorraad van het materiaal (brochure, poster en ansichtkaart). 

Ook is er weer extra materiaal. Dat wordt niet gedrukt, maar is alleen te vinden op de website.  Voor het eerst is op veler verzoek hieronder nu ook materiaal te vinden voor een kinder-/tienerdienst. En een overdenking. En diverse gebeden.