Wij tekenen er voor

Is het mogelijk om vormen van samenwerking te formaliseren? Dat onderzoekt een groep kerkrechtdeskundigen en theologen. Zij beogen met de teksten de oecumene plaatselijk een stimulans te geven. Het gaat om een initiatief van mensen op persoonlijke titel die vanuit verschillende ervaringen de oecumene een warm hart toedragen.

 

Op woensdag 20 augustus heeft de groep overleg gevoerd met de algemeen secretaris van de Raad van Kerken. Verschillende voordelen van een formeel verankerde oecumene kwamen aan de orde. Een vastgelegde tekst bevordert de continuïteit, geeft elan en voorkomt wildgroei. Ook verwacht men dat de diaconale en missionaire inzet voor mensen in de eigen omgeving geloofwaardiger wordt als christenen zich samen inzetten en dat duurzaam doorzetten op een niet-vrijblijvende basis. In de praktijk zie je nu nogal eens, dat een initiatief wegglijdt als bepaalde initiatiefnemers van het toneel verdwijnen.

 

Er zijn verschillende voorbeelden van een dergelijke onderbouwde samenwerking. Plaatselijke raden werken in de regel met een statuut; in een plaats als Zoetermeer bestaat een convenant en er zijn samenwerkingsovereenkomsten in het kader van specifieke projecten of stichtingen.

 

Afgesproken is dat er een verdere inventarisatie wordt gemaakt van afspraken. Deze worden juridisch tegen het licht gehouden. En zo mogelijk komt er daarna een toerustingsaanbod onder het motto ‘We tekenen er voor’ voor mensen die plaatselijk oecumene in de beleidsportefeuille hebben. Of het doorgaat hangt uiteindelijk af van de mogelijkheid om tot modellen te komen en van de vraag of (het moderamen van) de Raad met de definitieve opzet instemt. De initiatiefgroep denkt met enkele maanden de eerste inventarisatie klaar te hebben.

 

Tot de initiatiefgroep behoren onder meer: dr. Karel Blei (Haarlem), ds. John Boon (Leiden), ds. Sophie Bloemert (Heerlen), drs. Leen van Drimmelen (Amsterdam), prof. dr. Ruud Huysmans (Amsterdam), en ds. Jaap van der Linden (Sleen).

 

Vlnr: Ruud Huysmans, Karel Blei, Jaap van der Linden, John Boon, Leen van Drimmelen, Sophie Bloemert.