Chinese vluchtelingen

De projectgroep Vluchtelingen van de Raad vraagt de overheid om asielaanvragen van Chinezen zorgvuldig te behandelen. Aanvragers hebben recht op een individuele beoordeling en op een behandeling passend bij de door Nederland ondertekende internationale verdragen. Dat staat in een brief aan minister Ernst Hirsch Ballin en staatssecretaris Nehabat Albayrak van Justitie.  De projectgroep verzoekt om een toelichting op het verwijt dat de overheid zich niet houdt aan internationale verdragen in de omgang met deze asielzoekers. Ook vraagt de brief om opheldering over de collectieve afhandeling van de asielprocedure van deze Chinezen, waarbij de schijn is ontstaan van rassendiscriminatie.

Ruim honderd Chinezen maken bezwaar tegen hun wijze van opsluiting nadat ze zich als asielzoekers in ons land hebben gemeld. Deze Chinezen vragen de kerken om bij overheidsinstanties aan te dringen op een eerlijke behandeling en een redelijke afhandeling van hun individuele asielverzoek, dat nu collectief lijkt te worden behandeld. Ze vrezen bij uitzetting naar China in de gevangenis te worden gezet, omdat zaken rond mensenrechten in het algemeen gevoelig liggen in China en in deze tijd van de Olympische Spelen extra restricties lijken op te roepen.

De Chinezen hebben in juli van dit jaar bezwaar gemaakt tegen hun behandeling. Zij geven aan dat hun opsluiting in de vreemdelingendetentie niet in overeenstemming is met het internationale vluchtelingenrecht. Volgens hen is er sprake van schending van mensenrechten en rassendiscriminatie. Zij zijn namelijk gearresteerd, omdat ze Chinezen zijn. Hun individuele zaak wordt niet behandeld, aldus de Chinese asielzoekers. Ook is er, volgens de in ons land opgesloten Chinezen, sprake van schending van humanitaire beginselen, omdat ook zieken en zwangere vrouwen in de vreemdelingendetentie zijn opgesloten.

De meer dan honderd opgesloten Chinezen hebben hierover ook een aanklacht ingediend bij de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, UNHCR, bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag en de rechters van de Hoge Raad.

Televisiebeelden tonen hoe onvrijheid een gegeven is in het huidige China en hoe de Chinese autoriteiten negatieve uitlatingen van inwoners buiten beeld willen houden. Ook onze Minister-President gaf op televisie te kennen dat mensenrechten in China wat hem betreft een issue zijn. De Raad van Kerken in Nederland vraagt van de regering een toelichting op de punten die door de Chinese asielzoekers zijn ingebracht en de Raad verzoekt de overheid er op toe te zien dat geen rechten geschonden worden.

Klik voor de brief die naar Justitie is verzonden: 363.doc
De Chineze asielzoekers stuurden een brief naar de kerk met de vraag om steun; klik hier: 365.doc Eerder stuurden ze een brief naar de koningin met een weergave van hun situatie:364.doc