Algemeen secretaris WCC ontmoet Israëlische president


De Israëlische president Isaac Herzog had op 20 februari een officiële ontmoeting met de algemeen secretaris van de Wereldraad van Kerken (WCC), ds. prof. dr. Jerry Pillay, om de huidige situatie in Israël en Palestina en de oorlog in Gaza te bespreken. Pillay riep daarbij op tot een staakt-het-vuren, godsdienstvrijheid en humanitaire zorg.

In een zeer openhartig, eerlijk en hartelijk gesprek waren de twee leiders het eens over het belang van het werken aan een staakt-het-vuren en de rol van religies in het helpen creëren van een wereld waarin vrede, veiligheid en zekerheid bestaat voor alle mensen en voor de schepping, een wereld die God voor ons wenst en wil.

Noodzaak van dialoog

Pillay sprak zijn bezorgdheid uit over het verlies van meer dan 27.000 levens in Gaza, de meesten vrouwen en kinderen, herhaalde het WCC-standpunt dat geweld en oorlogen niet de manier zijn om oplossingen te zoeken, en benadrukte de noodzaak van dialoog om de oorlog te beëindigen en een betere toekomst te creëren voor alle mensen in Israël en Palestina.

De secretaris-generaal stelde ook kwesties aan de orde rond de vrijheid van godsdienst en religieuze praktijken, en verwees daarbij naar een recent rapport over verdere beperkingen die door de Israëlische regering zullen worden opgelegd tijdens de islamitische viering van de Ramadan. Pillay verwees ook naar de informatie die hij kreeg tijdens zijn ontmoeting met de hoofden van kerken over de respectloze behandeling door sommige jonge Israëlische extremisten. De Israëlische president erkende dat een dergelijke respectloze behandeling plaatsvindt en zeker onaanvaardbaar is en wordt aangepakt.

Pillay sprak verder over de zorgen met betrekking tot humanitaire hulp aan gevangenen en gijzelaars en kreeg de verzekering dat de Israëlische regering en organisaties hier momenteel aandacht aan besteden.

Staakt-het-vuren

Pillay herhaalde dat religies, in de context van oorlog en geweld, moedig een alternatieve boodschap van vrede en hoop moeten verkondigen, terwijl we proberen een gebroken en lijdende wereld te helen en te verzoenen.

De bijeenkomst eindigde positief en riep op tot samenwerking bij het werken aan een staakt-het-vuren en bij het aanpakken van klimaat- en milieukwesties en voedselzekerheid als onderdeel van de intentie om humanitaire hulp te bieden in de context van Israël en Palestina.

“Als wereldwijde broederschap van kerken blijven we ons medeleven betuigen en bidden we voor de beëindiging van de oorlog, de genezing van diepe wonden en respect voor mensenlevens en -rechten,” zei Pillay. Hij voegde eraan toe: “We begrijpen de complexiteit en uitdagingen in deze context en weten dat het geen gemakkelijke taak is om werkbare en rechtvaardige oplossingen te vinden, maar we moeten, we mogen, niet denken dat geweld vrede mogelijk zal maken. We dringen er bij alle betrokken partijen en machten op aan een onmiddellijk staakt-het-vuren na te streven en de dialoog aan te gaan om een rechtvaardige vrede, veiligheid en beveiliging tot stand te brengen in zowel Israël als Palestina. We roepen de internationale gemeenschap, in het bijzonder politieke leiders, op om deze inspanningen te steunen en met spoed te handelen.”

WCC algemeen secretaris ds. prof. dr Jerry Pillay bracht van 16 tot 22 februari een bezoek aan Palestina en Israël. Hij bezocht de kerken die lid zijn van de WCC in de regio en ontmoet verschillende religieuze, sociale en politieke leiders, waaronder de Palestijnse president Mahmoud Abbas en de Israëlische president Isaac Herzog, en brengt een bezoek aan het WCC Jerusalem Liaison Office. Als hoofd van de delegatie wordt de secretaris-generaal van de WCC vergezeld door dr. Audeh Quawas (lid van het centraal comité van de WCC), Marianne Ejdersten (directeur communicatie van de WCC) en Yusef Daher (coördinator verbindingsbureau van de WCC in Jeruzalem). In de ontmoeting met president Herzog werd Pillay vergezeld door Zijne Zaligheid Patriarch Theophilos III en Marianne Ejdersten.

Foto: ds. prof. dr Jerry Pillay (links), president Isaac Herzog (midden), Zijne Zaligheid Theophilos III, Patriarch van Jeruzalem (rechts)

Bron: Wereldraad van Kerken (WCC)