Raad vraagt aandacht voor positie ongedocumenteerden

Begin oktober ondertekende de werkgroep Vluchtelingen van de Raad een brief die opgesteld is door een groot aantal organisaties die actief zijn op het gebied van asiel en migratie. De brief is gericht aan de programmacommissies van alle politieke partijen en gaat in op de problematiek van ongedocumenteerden, voor wie de werkgroep zich al jaren inzet. Zij verkeren in de meest kwetsbare positie en kunnen slechts heel beperkt een beroep doen op de voorzieningen van de overheid.

Een van de onderwerpen in de brief is de Commissie Menselijke Maat en Maatschappelijk Belang. Deze richt zich op het zoeken van een alternatief voor de huidige – zeer beperkte – invulling van de discretionaire bevoegdheid van de minister. Als onderdeel van de deal rond het kinderpardon in 2019 werd deze bevoegdheid sterk ingeperkt.

De brief is ondertekend door vele andere organisaties, waaronder INLIA, het Leger des Heils, Vluchtelingenwerk en Stichting LOS, met wie de werkgroep Vluchtelingen al jaren uitstekend samenwerkt.