‘One body, one spirit, one hope’

Van 13 september tot 19 september vond in het Poolse Krakau de dertiende assemblee van de Lutherse Wereldfederatie plaats. De assemblee kreeg als thema mee ‘One body, one spirit, one hope’.

Ook vanuit Nederland waren vertegenwoordigers van verschillende kerken en kerkgenootschappen aanwezig, waaronder commissioner Vibeke Krommenhoek van het Leger des Heils. Zij schreef een kleine impressie.

Toewijding

‘De krachtdadigheid van een christelijke geloofsgemeenschap wordt niet bepaald door het aantal leden, maar door de toewijding en bereidheid om God en de naaste te dienen’. 

Deze uitspraak is van ds. dr. Anne Burghardt, algemeen secretaris van de Lutherse Wereldfederatie, waarbij 70 miljoen lutheranen over de gehele wereld zijn aangesloten. Geen gebrek aan leden zou je zeggen en dan te bedenken dat het aantal kerken dat zich aansluit voortdurend groeit. Maar toch legt zij de nadruk niet op de groei van het aantal leden, maar op het vervullen van de opdracht die de plaatselijke kerken hebben.

Een andere krachtige uitspraak op de assemblee in Krakau kwam van de katholieke theoloog, mgr. dr. Tomáš Halík: ‘Het gaat er niet om hoeveel mensen we dopen, maar dat we mensen dichter bij Christus brengen in een levende relatie met Hem.’ Wat mij betreft slaat hij de spijker op zijn kop. 

Burghardt en Halík zijn vertegenwoordigen van twee verschillende kerkelijke stromingen, maar ze raken beiden de kern van het kerkzijn en vullen elkaar daarin aan, ongeacht hun verschillende opvattingen over leerstellingen en liturgie.

Het vormen van dit soort eenheid tussen de kerken is van essentieel belang voor de geloofwaardigheid van het christelijk geloof. Zulke uitspraken geven dit prachtig weer en ik sluit mij daarbij van harte aan.

Commissioner Vibeke Krommenhoek,
Officier Europese Relaties Leger des Heils