Jonge christenen bidden in Rome voor de toekomst van de kerk

Ruim veertig jonge christenen uit Nederland staan op het punt om op uitnodiging van Paus Franciscus naar Rome te vertrekken. Samen met de Paus, leiders uit het wereldchristendom en duizenden andere jongeren uit heel Europa bidden zij daar voor de toekomst van de kerk en de eenheid van de christenen. De reis wordt georganiseerd door de Katholieke Vereniging voor Oecumene.

Oecumenisch avondgebed

Onder het motto ‘TOGETHER’ zullen de jongeren op het Sint-Pieterplein deelnemen aan het oecumenisch avondgebed, een initiatief van de geloofsgemeenschap Taizé, dat warm is onthaald door Paus Franciscus. Het gebed vindt plaats op 30 september, aan de vooravond van de synode van de Rooms-Katholieke Kerk. Deze belangrijke kerkvergadering bespreekt de rijke oogst het wereldwijde synodale proces, waarin alle katholieken, andere christenen en mensen van goede wil hun stem konden laten horen over de toekomst van de kerk. Naast Paus Franciscus en elf andere prominente leiders uit het wereldchristendom zal mgr. Bernd Wallet, oud-katholiek aartsbisschop van Utrecht, de jongeren in Rome voorgaan in dit gebed, dat plaatsvindt in de stijl van Taizé.

Veel christenen in Nederland gaan in op de uitnodiging om ook elders in de wereld aan te sluiten bij dit bijzondere gebed. Paus Franciscus heeft meermaals benadrukt dat het synodale proces gevoed wordt door de wijsheid en ervaring van andere kerken en dat de oecumene op haar beurt een nieuwe impuls kan krijgen door de oefening in synodaliteit. De huidige gebeurtenissen geven veel hoop dat dit waar is.

Dankbaar voor steun aan synodaal proces

Dr. Fokke Wouda, coördinator van de Katholieke Vereniging voor Oecumene en organisator van de reis, zegt hierover: ‘De Rooms-Katholieke Kerk is dankbaar voor de steun die ze van andere christenen krijgt in dit grote, mooie maar ook moeilijke proces. Echt samen luisteren naar wat de Geest in deze tijd van de kerk vraagt, juist ook via een oprecht geloofsgesprek, is een hele opgave! Dit proces is bovendien hard nodig om de kerk structureel te vernieuwen waar zij kwetsbaar is voor machtsmisbruik, zoals in de afgelopen jaren pijnlijk is gebleken. Paus Franciscus wil met dit proces niet alleen de symptomen daarvan bestrijden en het ontstane leed erkennen, maar ook op fundamenteel niveau de oorzaken aanpakken. Ook hoopt hij dat alle gelovigen samen zo beter verantwoordelijkheid leren nemen voor de liefdevolle dienstbaarheid waartoe het Evangelie ons aanspoort. Daarbij worden de ervaring en de steun van andere kerken bijzonder gewaardeerd!’

De Katholieke Vereniging voor Oecumene vraagt christenen in heel Nederland mee te bidden voor een goede uitkomst van deze synode. Zie voor meer informatie together.oecumene.nl