Hindoes in zicht

De auteurs hebben met ‘Hindoes in zicht’ een ambitieus boek geschreven over de belevingswereld van de hindoes in Nederland. Ambitieus, omdat in een paar honderd pagina’s antwoord gegeven moet worden op de onderzoeksvraag ‘Hoe heeft de hindoe traditie zich in Nederland ontwikkeld?’. De auteurs zijn er in geslaagd om dit op een buitengewoon toegankelijke manier te doen.

Het boek combineert op een natuurlijke manier de analyse van het dagelijks leven door verschillende schrijvers, ieder met hun eigen deskundigheid en specialisme, waardoor de lezer een goed beeld krijgt hoe de Nederlandse hindoe zijn geloof beleeft. 

Wat het boek uniek maakt, is dat ook de belevingswereld van de Tamil hindoe beschreven wordt. Deze gemeenschap wordt een steeds belangrijker onderdeel van de hindoe traditie in Nederland en beïnvloedt de leefwereld van de andere hindoegemeenschappen in steeds grotere mate. 

Hindoes in zicht bestaat uit 12 hoofdstukken; in het laatste hoofdstuk is een nabeschouwing geschreven waarin onder andere een vooruitblik wordt gegeven op mogelijke veranderingen van het Nederlands hindoeïsme. Naast deze hoofdstukken is het boek opgedeeld in drie delen.

Opbouw

Het eerste deel, Huis, beschrijft aan de hand van het leven van jongvolwassenen, wat er bij hindoes thuis gebeurt. De voorbeelden maken het boek levendig. Deel 2, Geloofsgemeenschap, gaat over de bouw van tempels in Nederland en de hindernissen die men daarbij tegenkomt. Wat hierbij opvalt, is dat net zoals bij de kerken in de dorpen die vroeger in Nederland gebouwd werden, ook bij de hindoes de tempel het centrum is en dat men zoveel mogelijk in de periferie hiervan wil wonen. Samenleving in deel 3 beschrijft hoe hindoes zich manifesteren in de Nederlandse samenleving. Met name het hoofdstuk over de hindoeïstische geestelijke verzorging geeft een diep inzicht over de rol van de hindoe geestelijke verzorger en hoe noodzakelijk het is dat deze er is. 

Rol jongvolwassenen

Naast dat het boek informatief is, spoort het de lezer aan om na te denken over de verandering van de nieuwe positie van de jongvolwassenen en hun actieve rol in de vorming van de eigen hindoe identiteit. 

Over het algemeen was het een bijzondere ervaring om dit boek te lezen. Ik raad het boek ten zeerste aan, ook om als achtergrondboek te gebruiken voor hindoe geestelijken (daarbij ook de pandits meegerekend). 

Veel leesplezier gewenst,
Maltie Koeldiep,
lid van de Contactgroep Hindoes van de Raad van Kerken in Nederland

Hindoes in zicht, Recente ontwikkelingen onder hindoes in Nederland,

Bikram Labahadoersing en Freek L. Bakker (red.), ISBN 978903214320, Parthenon 2021, 280 pag., € 22,90