Eerste Nationaal verslag synode RK Kerk verstuurd

Op initiatief van paus Franciscus begon eind 2021 in heel de Rooms-Katholieke Kerk een luister- en bezinningproces. De eerste fase van dit synodale proces is nu afgerond. De synthese daarvan is deze maand naar Rome gestuurd. Deze is gemaakt op basis van rapporten van de zeven bisdommen en het Militair Ordinariaat. Ook zijn reacties van tien landelijke katholieke organisaties verwerkt.

Het eerste deel van de synthese is opgebouwd langs de lijnen van de drie kernthema’s die de Nederlandse bisschoppen hadden uitgekozen om in ieder geval aan de orde te laten komen in de bisdommen: Vieren, Medeverantwoordelijk voor missie en Dialoog in kerk & samenleving. Het tweede deel bevat onderscheiding, gevolgd door conclusies. De synthese wordt afgesloten met het hoofdstuk ‘Samen verder’.

Voortzetting van de gesprekken

De tekst van de synthese is de uitkomst van een uitvoerige bespreking door de Nederlandse Bisschoppenconferentie van alle aangeboden rapporten en reacties. De bisschoppen hebben geconstateerd dat aan de uitnodiging van Paus Franciscus om in gesprek te gaan over het geloof breed gehoor is gegeven in Nederland. Zij danken alle mensen die vanaf de start van de synode (17 oktober 2021) aan het synodaal proces hebben deelgenomen en zij benadrukken dat het synodaal proces niet afgesloten is met de inzending naar Rome van de Nederlandse synthese. Veel parochies en groepen gaan de gesprekken voortzetten om zoals in het slot van de synthese staat ‘het geloof dat ons drijft bij elkaar aan te wakkeren, geïnspireerd door wat de Geest ons zegt.’

Videoserie

In een videoserie op katholiekleven.nl gaan de bisschoppen in op vragen over het synodale traject. Wat hebben zij gehoord in de gesprekken? Wat zijn volgens hen belangrijke uitdagingen als het gaat om de drie noemers van het synodale traject: communio, participatio, missio?