Wij willen een humaan asielbeleid

Samen met 13 organisaties die actief zijn op het gebied van noodhulp, mensenrechten en vrede brengt de Raad van Kerken vandaag een verklaring uit met daarin een dringend appel op minister-president Rutte en de overheid om de internationale verplichtingen na te komen met betrekking tot de mensonterende situatie in Ter Apel.

Ter Apel is ons eigen Moria

Vluchtelingen zijn de dupe van een falend ad-hoc beleid.  Honderden kwetsbare asielzoekers, onder wie  jongeren en kinderen, slapen zonder een dak boven hun hoofd in Ter Apel. De chaos wordt met de dag groter.

Sinds gisteren verleent Artsen zonder Grenzen medische noodhulp in Ter Apel omdat de Nederlandse overheid het laat afweten. Wij zijn blij dat Artsen zonder Grenzen haar medische expertise inzet, want de situatie is onhoudbaar. 

Als noodhulp-, mensenrechten-, vredesorganisaties en kerken die in conflictlanden werkzaam zijn, grijpt dit ons aan. Wij werken vaak met mensen op de vlucht, veelal onder zeer moeilijke omstandigheden. Daar zijn redenen voor: een falende overheid, extreme armoede, vervolging, natuurrampen of een oorlog. 

Deze redenen gaan voor Nederland niet op. Laat dat ook duidelijk zijn: er is geen vluchtelingencrisis in Nederland. Het is politieke onwil en bestuurlijk onvermogen om asielzoekers humaan op te vangen. 

Dat moet stoppen! Er moet een einde komen aan de schandalige situatie in Ter Apel. Er moet een einde komen aan het al jarenlange ontmoedigingsbeleid met maar een doel: een afschrikkende werking. 

Minister-president Rutte, wij roepen u op om actie te ondernemen. Er moeten structurele lange termijnoplossingen komen waarbij Nederland zijn wettelijke internationale verplichtingen onmiddellijk nakomt. Het kan. Nederland heeft voortvarend vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Het is een kwestie van politieke wil.

Amnesty International Nederland
CARE Nederland
Cordaid
Kerk in Actie / Protestantse kerk
Oxfam Novib
PAX
Raad van Kerken in Nederland
Red een Kind
Save the Children
SOS Kinderdorpen
Stichting Vluchteling
Tearfund Nederland
War Child
World Vision Nederland

Foto: ANP, met toestemming overgenomen