Afscheid van Beppie van Laar

Op 1 maart is Beppie van Laar, secretaresse van de Raad, met vervroegd pensioen gegaan. Beppie was 41 jaar in dienst van de Raad en vierde vorig jaar haar 40-jarig jubileum. Het afscheid van Beppie vond, op haar eigen verzoek, plaats in kleine kring. Bij een gezamenlijke lunch stond het moderamen stil bij de meer dan vier decennia die zij voor de Raad werkte. 

Voorzitter Geert van Dartel prees daarbij haar kwaliteiten: Beppie’s bescheiden opstelling, maar tegelijkertijd kordate werkwijze, haar enorme kennis van de geschiedenis van de Raad en haar praktische inslag. Voor de vele secties, commissies, beraad- en werkgroepen, het moderamen en de plenaire Raad was zij een steun en toeverlaat. Ook de vijf secretarissen die zij in al die jaren bijstond, konden op haar bouwen. 

Kapstok

Werkte Beppie aanvankelijk nog met twee collega-secretaresses samen – het trio Henny, Beppie en Lily – door bezuinigingen en een grote reorganisatie in 2001, kromp de bezetting van het bureau van drie naar twee en nog later naar één secretaresse. Daarmee kwam de laatste jaren al het secretariële en administratieve werk op Beppie’s schouders te rusten. 

Naast haar andere kwaliteiten bleek een van de sterke kanten van Beppie het bijhouden van het uitgebreide archief van de Raad. Om welke stukken haar ook gevraagd werd, ze had ze altijd binnen de kortste keren paraat, ook als die dateerden van jaren terug. 

Daarnaast ontpopte zij zich als goede vormgever: zij voorzag de uitgaven van Oecumenisch Bulletin en Oecumenische Bezinning van illustraties en verzorgde de lay-out. 

Namens de Raad bood algemeen secretaris Christien Crouwel Beppie de kapstok aan die Beppie in al die jaren op haar diverse werkplekken vergezelde en die, als stille getuige, zoveel verschillende jassen had gedragen, maar als constante die van Beppie. De moderamenleden hadden de kapstok opgetuigd met verschillende geschenken als blijken van hun waardering.

De Raad is Beppie zeer erkentelijk voor het vele werk dat zij in de afgelopen 41 jaar heeft verricht. Mede door haar grote inzet heeft de Raad zijn rol kunnen vervullen in kerkelijk en maatschappelijk Nederland.

Als opvolgers van Beppie van Laar zijn inmiddels Marjolein Draijer (secretariaat) en Roland Meeuwsen (communicatie) aangetreden.